broj: 7-8/2011        pdf (5,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE     pdf    TXT     HR     EN 341
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Jakovljević,T., M. Gradečki-Poštenjak, I. Radojčić Redovniković UDK 630* 232.3 (Pinus pinea L.) (001)
Fiziološka, kemijska i antioksidativna svojstva svježeg i uskladištenog sjemena pinije (Pinus pinea L.)     pdf    TXT     HR     EN 343
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Mihoci, I., M. Franjević UDK 630* 453
Rijetka i ugrožena grbica Hrvatske Erannis ankeraria – povijesni pregled, analiza i perspektive     pdf    TXT     HR     EN 353
Kajba,D., J. Domac, V. Šegon UDK 630* 537 + 238
Estimation of Short Rotation Crops Potential in the Republic of Croatia: Illustration Case Within FP7 Project Biomass Energy Europe     pdf    TXT     HR     EN 361
Kličić,H., S. Govorčin,T. Sinković, S. Gurda,T. Sedlar UDK 630* 812 (Pinus sylvestris L.)
Makroskopske karakteristike i gustoća drva bijelog bora (Pinus sylvestris L.) s područja Cazina u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 371
 
STRUČNI ČLANCI
     
Barčić, D., N. Panić UDK 630* 907
Ekološko vrednovanje u zaštićenom prostoru Parka prirode Kopački rit     pdf    TXT     HR     EN 379
Mayer, Željko UDK 630* 232 (Juglans nigra L.)
Osnivanje kultura crnoga oraha (Juglans nigra L.) generativnim načinom     pdf    TXT     HR     EN 391
Sažetak: Crni orah pripada rodu Juglans, porodici orahovki koja je predstavnik reda orahovica ili oraholika. Toje vrsta istočnog dijela Sjeverne Amerike, koja je u Europu unesena 1629. godine. Na područje Istočne Slavonije i Srijema sjeme su 1899. godine donijeli šumari vukovarskog veleposjednika grofa Eltza. Razlozi unošenja sjemena crnog oraha u šumu bilo je sušenje hrasta lužnjaka, kao i cijena koju crnoorahovo drvo postiže na tržištu. Do 1925. godine radilo se prelaznim šumsko-poljskim načinom gospodarenja. Već 1925. godine bilo je oko 860 hektara pod kulturama crnog oraha. Vukovarski grofovi Eltz sijali su sjeme crnog oraha sve do Drugog svjetskog rata, kada napuštaju svoje posjede. S podizanjem kultura crnog oraha nastavilo se i nakon rata, a nešto intenzivnije sedamdesetih godina prošloga stoljeća, kada se sjeme sijalo na komasacijom i arondacijom dobivenim poljoprivrednim zemljištima. Sjeme se sijalo u redove razmaka 4 i 6 metara i to 500 kg po hektaru. Ponovno se međuredno uzgajaju poljoprivredne kulture, a nakon 3–4 godine unosi se obični bagrem. S podizanjem kultura crnog oraha nastavlja se krajem 20-og stoljeća i traje sve do danas. Sije se 500 kg sjemena crnog oraha po hektaru iste godine nakon sječe zrele šume. Brazde izvučene tanjurastim plugom razmaka su četiri metra, a sjeme se u redu sije na udaljenosti od 25 cm. Kilogram sjemena u prosjeku sadrži 20 sjemenki, što iznosi 10 000 sjemenki po hektaru. Sljedeće godine ponikne do 65 % sjemenki, a nakon druge godine na površini imamo do 55 % ili oko 5000 stabalaca crnog oraha. To nam jamči da ćemo marom dobrog gospodara u 80-oj godini dobiti 100–120 kvalitetnih stabala crnog oraha. Budući da se sijanje obavlja odmah nakon sječe, međuredno se nakon godinu-dvije javi dovoljan broj jedinki nekih od autohtonih ili alohtonih vrsta drveća, pa popunjavanje u svrhu dobivanja mješovite sastojine nijepotrebno. Šumarija Vukovar danas gospodari s oko 1300 ha kultura crnog oraha, dok bruto drvna zaliha iznosi oko 200 000 m3. Kulture crnoga oraha s ophodnjom od 80 godina postižu srednji pro mjer od oko 42 cm i srednju visinu od oko 33 m.
Ključne riječi: Crni orah; Istočna Slavonija; njega; sijanje; Sjeverna Amerika
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Muharica(Muscicapa striata Pall.)     PDF    TXT 398
Cerovečki,Zdravko
Stabljikava petoprsta(Potentilla caulescens L.)     PDF    TXT 399
Kranjčev, Radovan
Lokva na Diviski / Rt Kamenjak     PDF    TXT 399
 
AKTUALNO
     
Hrašovec,Boris
Reforma nastavnog programa na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu     PDF    TXT 400
Frković,Alojzije
Svijet šuma na poštanskim markama zemalja svijeta     PDF    TXT 403
 
OBLJETNICE
     
Skoko,Mladen
Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, dvije obljetnice mature     PDF    TXT 407
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Idžojtić,M., M.Harapin
Simpozij Botanički vrtovi i arboretumi Hrvatske, Zagreb,30. svibnja 2011. godine     PDF    TXT 410
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Gračan, Joso
Dalibor Ballian i Davorin Kajba: Oplemenjivanje šumskog drveća i očuvanje njegove genetske raznolikosti     PDF    TXT 413
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 413

                UNDER CONSTRUCTION