broj: 7-8/2008        pdf (15,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Certifikacija Šuma, odumrla stabla i bioloŠka raznolikost     PDF    TXT     HR 322
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Tomić, F., T. Krička, S. Matić UDK 630* 331 + 88 (001)
Raspoložive poljoprivredne površine i mogućnosti šuma za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 323
Sučić, I. UDK 630* 156 (001)
Brojno stanje jarebice kamenjarke (Alectoris graeca Meisner) od 2000. do 2007. godine na planini Tušnici     pdf    TXT     HR     EN 331
Hukić, E., A. Dounavi, D. Ballian UDK 630* 165 (001)
Analiza dna hibridnih platana (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) drvoreda grada Sarajeva     pdf    TXT     HR     EN 337
 
STRUČNI ČLANCI
     
Pintarić, B. UDK 630* 165
Mikropropagacija bijele topole (Populus alba L.)     pdf    TXT     HR     EN 343
Frković, A. UDK 630* 902.1 + 648 + 156
Josip Ettinger – prvi hrvatski zoolog     pdf    TXT     HR     EN 355
Prebježić, P. UDK 630* 907
Prostorni prikaz niza debljinskih razreda prve izmjere trajne plohe u prašumi “Čorkova uvala” 1957. godine     pdf    TXT     HR     EN 363
Sažetak:U “Šumarskom listu” broj 7–8/2007. prikazani su vertikalni profili i pregledna slika pokusne plohe u sastojini prašume “Čorkova uvala” u području Nacionalnoga parka “Plitvička jezera” i to grafičkom konstrukcijom iz ptičje perspektive. Budući da je cilj objavljenih grafičkih prikaza predočiti što zorniju sliku sastojine na pokusnoj plohi, otišli smo u prikazivanju korak dalje.
Kako je promjer stabla glavni čimbenik u izračunu temeljnice i drvnoga volumena, odlučili smo distribuirati stabla u sastojini po debljinskim razredima (tab. 1.) i prikazati grafički. Strukturu sastojina uzeli smo iz Prpić (1979). Iz navedenoga rada koristili smo strukturu broja stabala po debljinskim razredima (N) i projicirali u prostorni prikaz iz ptičje perspektive.
Utvrdili smo pet debljinskih razreda i to:
1. debljinski razred do 10 cm prsnoga promjera stabalca,
2. od 11 cm do 30 cm prsnoga promjera stabla,
3. od 31 cm do 50 cm prsnoga promjera stabla,
4. od 51 cm do 80 cm prsnoga promjera stabla,
5. preko 81 cm prsnoga promjera stabla
Projekciju slike strukture sastojine izradili smo zasebno za svaki debljinski razred (vidi slike od 1. do 5.).
O distribuciji stabala po debljinskim razredima možemo sada govoriti u svezi s prostorom: o strukturi stabala, kategoriji tla s obzirom na kamenitost i krške fenomene (škrape, vrtače, stijene), konfiguraciju terena, ekspoziciju, inklinaciju, nizovima stabala izraslih u redovima na trulim ležećim stablima i dr.
Prikazana interpretacija sastojina pruža mogućnost kompleksnog razmatranja njezinih strukturnih odnosa i zasigurno o ulozi trajanja života vrsta drveća koja tvore prašumu.
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Crnoglava travarka (Saxicola torquata L.)     PDF    TXT 370
Kranjčev, Radovan
Srcolika kukavica, Velika šumarica, Kod Kudinog mosta, Uz Kupu, U Meraškoj jami, Ivanovo Selo – selo roda     PDF    TXT 371
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Prpić, B.
Prirodni zeolitni tuf iz Hrvatske u zaštiti okoliša     PDF    TXT 374
Dundović, J.
Programa Dana šumske biomase     PDF    TXT 378
 
OBLJETNICE
     
Ivančević, V.
U povodu 130. obljetnice rođenja Alfonsa Kaudersa (1878 – 1966)     PDF    TXT 380
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 381
 
IZ SVIJETA GLJIVA
     
Kranjčev, Radovan
Gljiva sepultaria (Geopora)     PDF    TXT 384
 
IZ SVIJETA KUKACA
     
Kranjčev, Radovan
Ispod trulog debla, Smeđa lenta, Močvarna riđa     PDF    TXT 385
 
IN MEMORIAM
     
Tomić, I.
Gojko Pinjuh (1938 – 2008)     PDF    TXT 387
Obitelj Tomas
Eduard Tomas (1926 – 2008)     PDF    TXT 388

                UNDER CONSTRUCTION