broj: 7-8/2008        pdf (15,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Certifikacija Šuma, odumrla stabla i bioloŠka raznolikost     PDF    TXT     HR 322
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Tomić, F., T. Krička, S. Matić UDK 630* 331 + 88 (001)
Raspoložive poljoprivredne površine i mogućnosti šuma za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 323
Sučić, I. UDK 630* 156 (001)
Brojno stanje jarebice kamenjarke (Alectoris graeca Meisner) od 2000. do 2007. godine na planini Tušnici     pdf    TXT     HR     EN 331
Hukić, E., A. Dounavi, D. Ballian UDK 630* 165 (001)
Analiza dna hibridnih platana (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) drvoreda grada Sarajeva     pdf    TXT     HR     EN 337
 
STRUČNI ČLANCI
     
Pintarić, B. UDK 630* 165
Mikropropagacija bijele topole (Populus alba L.)     pdf    TXT     HR     EN 343
Frković, A. UDK 630* 902.1 + 648 + 156
Josip Ettinger – prvi hrvatski zoolog     pdf    TXT     HR     EN 355
Sažetak: Prigodom 100. obljetnice smrti, u članku je dan prikaz života i rada šumarskog stručnjaka i publicista Josipa Ettingera (Nova Gradiška, 20. 11. 1801. – Zagreb, 4. 2. 1908.), jednog od naših prvih zoologa, dendrologa i ornitologa. Završivši šumarske nauke u Mariabrunnu, veći dio svoga radnog vijeka proveo je službujući u Srijemu i bjelovarsko-križevačkom kraju, izučavajući izvornu floru i faunu, skupljajući muzejski materijal za Zemaljski zoološki muzej u Zagrebu i dendrološku zbirku Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva. Posebno izučavajući ptičji svijet Obedske bare, svojim radom “Der Syrmische Sumpf Obedska bara und seine Vogelwelt” (Beč 1857) pobudio je interes stranih i domaćih ornitologa za ovaj ptičji rezervat. Svojom prvom knjigom iz oblasti lovstva “Sriemsko-slavonsko-hrvatske divlje životinje, zvieri i ptice” (Zemun 1857) prvi je opisanim životinjama, uz latinsko i njemačko ime, nadijelio i hrvatsko ime, postavivši tako temelje našega narodnog nazivlja životinja. U suradnji s Ljudevitom Vukotinovićem (JAZU) objavljuje njihov zajednički rad o formama roda Quercus. Njegovo djelovanje na stručnom publicističkom radu dolazi posebice do izražaja u Zagrebu nakon umirovljenja, kada potporom Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva objavljuje više knjiga i poučnika iz oblasti šumarstva i lovstva, od kojih se u radu posebno ističu: Hrvatski lovdžija, Registar pisaca i članaka Šumarskog lista i Hrvatski-šumarski leksikon.
Ključne riječi: hrastovi županije bjelovarske; Josip Ettinger; narodna imena životinja.; Obedska bara; ornitologija
Prebježić, P. UDK 630* 907
Prostorni prikaz niza debljinskih razreda prve izmjere trajne plohe u prašumi “Čorkova uvala” 1957. godine     pdf    TXT     HR     EN 363
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Crnoglava travarka (Saxicola torquata L.)     PDF    TXT 370
Kranjčev, Radovan
Srcolika kukavica, Velika šumarica, Kod Kudinog mosta, Uz Kupu, U Meraškoj jami, Ivanovo Selo – selo roda     PDF    TXT 371
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Prpić, B.
Prirodni zeolitni tuf iz Hrvatske u zaštiti okoliša     PDF    TXT 374
Dundović, J.
Programa Dana šumske biomase     PDF    TXT 378
 
OBLJETNICE
     
Ivančević, V.
U povodu 130. obljetnice rođenja Alfonsa Kaudersa (1878 – 1966)     PDF    TXT 380
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 381
 
IZ SVIJETA GLJIVA
     
Kranjčev, Radovan
Gljiva sepultaria (Geopora)     PDF    TXT 384
 
IZ SVIJETA KUKACA
     
Kranjčev, Radovan
Ispod trulog debla, Smeđa lenta, Močvarna riđa     PDF    TXT 385
 
IN MEMORIAM
     
Tomić, I.
Gojko Pinjuh (1938 – 2008)     PDF    TXT 387
Obitelj Tomas
Eduard Tomas (1926 – 2008)     PDF    TXT 388

                UNDER CONSTRUCTION