broj: 7-8/2008        pdf (15,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Certifikacija Šuma, odumrla stabla i bioloŠka raznolikost     PDF    TXT     HR 322
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Tomić, F., T. Krička, S. Matić UDK 630* 331 + 88 (001)
Raspoložive poljoprivredne površine i mogućnosti šuma za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 323
Sažetak: Zbog ekonomskih i ekoloških razloga nastavlja se unapređivanje proizvodnje i širenje korištenja biogoriva u svijetu i Europskoj uniji (EU). Zbog ograničene površine za proizvodnju biomase, biogoriva bi mogla zamijeniti fosilna goriva samo u jednom dijelu. Po EU do 2030. godine, uz razvoj ostalih obnovljivih izvora energije, biogoriva bi u Hrvatskoj zamijenila naftu u prometu za 25 %, što iznosi 452.325 t. Danas poljoprivredne površine zauzimaju 2,955.728 ha. Od toga su 1,074.159 ha pogodne, 1,074.510 ha ograničene, a 806,328 ha trajno nepogodne površine za poljoprivrednu proizvodnju. Potencijali obradivih površina iznose 2,150.000 ha, a obrađuje se svega 1,092.000 ha. Danas je moguće u poljoprivredi iz biomase (organskih ostataka i otpadaka) dobivati 673.530 t/godišnje biogoriva, a da se ne ugrozi stalnost prirodnog obnavljanja organske tvari u tlu. Hrvatska raspolaže s 2,688.687 ha šuma i šumskog zemljišta, gdje godišnje prirašćuje 10,526.000 m3, a sječivi etat je 6,564.000 m3. Od toga se za industrijsko drvo i ogrjev iskoristi 60 % ili 3,938.400 m3, a ostatak od 40 % ili 2,625.000 m3 ostaje kao otpad u šumi. Ako bi se otpad sveo na normalnu količinu od 15 % ili 984.600 m3 onda bi za bioenergiju ostalo 45 % ili 2,953.800 m3. Ta količina drva za bioenergiju dovoljna je za proizvodnju 600.000 t biogoriva u ekvivalentnim količinama nafte. Koristeći postojeće zalihe u poljoprivrtedi i šumarstvu danas se može proizvesti 1,273.530 t/godišnje biogoriva. Taj iznos premašuje za 2,8 puta potrebnu količinu, koju će Hrvatska, trebati koristiti 2030. umjesto fosilnih goriva. Hrvatska raspolaže s potrebnim površinama u poljoprivredi, kao i s kvalitetnim šumama u svrhu proizvodnje hrane i biogoriva po postojećim direktivima EU.
Ključne riječi: biodizel; bioetanol; biogorivo; bioplin; poljoprivredne površine; šuma. poljoprivreda; šumarstvo.
Sučić, I. UDK 630* 156 (001)
Brojno stanje jarebice kamenjarke (Alectoris graeca Meisner) od 2000. do 2007. godine na planini Tušnici     pdf    TXT     HR     EN 331
Hukić, E., A. Dounavi, D. Ballian UDK 630* 165 (001)
Analiza dna hibridnih platana (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) drvoreda grada Sarajeva     pdf    TXT     HR     EN 337
 
STRUČNI ČLANCI
     
Pintarić, B. UDK 630* 165
Mikropropagacija bijele topole (Populus alba L.)     pdf    TXT     HR     EN 343
Frković, A. UDK 630* 902.1 + 648 + 156
Josip Ettinger – prvi hrvatski zoolog     pdf    TXT     HR     EN 355
Prebježić, P. UDK 630* 907
Prostorni prikaz niza debljinskih razreda prve izmjere trajne plohe u prašumi “Čorkova uvala” 1957. godine     pdf    TXT     HR     EN 363
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Crnoglava travarka (Saxicola torquata L.)     PDF    TXT 370
Kranjčev, Radovan
Srcolika kukavica, Velika šumarica, Kod Kudinog mosta, Uz Kupu, U Meraškoj jami, Ivanovo Selo – selo roda     PDF    TXT 371
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Prpić, B.
Prirodni zeolitni tuf iz Hrvatske u zaštiti okoliša     PDF    TXT 374
Dundović, J.
Programa Dana šumske biomase     PDF    TXT 378
 
OBLJETNICE
     
Ivančević, V.
U povodu 130. obljetnice rođenja Alfonsa Kaudersa (1878 – 1966)     PDF    TXT 380
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 381
 
IZ SVIJETA GLJIVA
     
Kranjčev, Radovan
Gljiva sepultaria (Geopora)     PDF    TXT 384
 
IZ SVIJETA KUKACA
     
Kranjčev, Radovan
Ispod trulog debla, Smeđa lenta, Močvarna riđa     PDF    TXT 385
 
IN MEMORIAM
     
Tomić, I.
Gojko Pinjuh (1938 – 2008)     PDF    TXT 387
Obitelj Tomas
Eduard Tomas (1926 – 2008)     PDF    TXT 388

                UNDER CONSTRUCTION