broj: 7-8/2005        pdf (20,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Zašto treba hitno kartirati opće koristi šuma     PDF    TXT     HR 374
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mario Šporčić, Ivan Martinić UDK 630* 302 + 961 + 303 (001)
Model licenciranja izvoditelja šumskih radova     pdf    TXT     HR     EN 375
Ivo Trinajstić, Zvonimir Pelcer UDK 630* 188 (001)
Nomenklaturno-sintaksonomska revizija As.     pdf    TXT     HR     EN 385
Sažetak: U radu je izvršena sintaksonomsko-nomenklaturna revizija šumske zajednice, koju je Ivo Horvat (1958) označio imenom "Piceetum dolomiticum". Zbog nomenklaturnih razloga bilo je potrebno as. "Piceetum dolomiticum" nomenklaturno preimenovati u Helleboro nigri-Piceetum Trinajstić et Pelcer, ass. nov. Kao dominantna i stalna karakteristična vrsta asocijacije označena je vrsta Helleborus niger s.l., kao karakteristične vrste sveze Abieti-Piceion označene su Abies alba, Juniperus communis, Galium rotundifolium, Veronica officinalis, Pteridium aquilinum, Oxalis acetosella i Hieracium umbellatum. Karakteristične vrste reda Athyrio- Piceetalia i razreda Vaccinio-Piceetea zastupljene su s 20 vrsta, a među njima s većim stupnjem stalnosti ističu se Picea abies, Luzula luzulina, Melampyrum vulgatum, Dicranum scoparium, Pleurosium schreberi, Festuca heterophylla i Scleropodium purum.
U opsegu asocijacije mogu se diferencirati dvije subasocijacije – tipična – Helleboro nigri-Piceetum helleboretosum nigri i subas. Helleboro nigri-Piceetum caricetosum albae. Za nju su diferencijalne Carex alba, Acer obtusatum, Sorbus aria i Cirsium erisithales. Pratilice su brojne i među njima najvećim dijelom predstavljaju elemente redova Quercetalia pubescentis, Erico- Pinetalia i Fagetalia sylvaticae.
As. Helleboro nigri-Piceetum rasprostranjena je na području Male Kapele i dijelom se razvija u granicama Nacionalnog parka Plitvičke jezera.
Ključne riječi: Helleboro nigri-Piceetum; Mala Kapela; nomenklaturno-sintaksonomska analiza; vegetacije Hrvatske.
Dubravko Horvat, Ankica Kos, Željko Zečić, Marijan Šušnjar, Ivan Bešlić UDK 630* 304 (001)
Istraživanje koncentracije drvne prašine hrastovine u radnoj okolini sjekača pri izradbi prostornog drva     pdf    TXT     HR     EN 393
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Boris Vrbek UDK 630* 114.2 + 116
Lizimetrijska pedologija kao metoda istraživanja kvalitete procjednih voda šumskih tala Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 397
 
STRUČNI ČLANCI
     
Viktor Šegrt, Marijan Grubešić UDK 630* 156
Sokolarska oprema     pdf    TXT     HR     EN 409
Dražen Grgurević
Park Garanjin u Trogiru – najstariji botanički vrt u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 415
 
ZAŠTITA PRIRODE:
     
Arač, K.
Bjeloprsi jež (Erinaceus concolor Martin)     pdf    TXT 424
Kranjčev, R.
Orhideje (Orchidaceae) šumskih staništa     pdf    TXT 424
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Moja istina, zavjet i isprika     pdf    TXT     HR 430
 
AKTUALNO:
     
Frković, A.
Miomirisni otočki vrt u Malom Lošinju     PDF    TXT 433
Lisjak, Z.
Suradnja šumara i vatrogasaca     PDF    TXT 435
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Jakovac, H.
Dario Majnarić, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 438
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L´ Italia forestale e montana     PDF    TXT 440
Grospić, F.
Alberi e territorio     PDF    TXT 441
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Dundović, J.
12. C.A.R.M.E.N. forum 2005.     PDF    TXT 444
Dundović, J.
13. C.A.R.M.E.N. simpozij     PDF    TXT 445
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Ivančević, V.
Zabrana ulaska u ograđeni šumski nasad Nehaja daleke 1879. godine     PDF    TXT 447
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Ekskurzija HŠD-a – ogranak Zagreb u Uprave šuma Gospić i Senj     PDF    TXT 449
 
IN MEMIORIAM:
     
Skoko, M.
Ivan Šavor, dipl. ing. šum, prof. (1901 – 2005), najstariji šumarski stručnjak u Hrvatskoj     pdf    TXT 453
Ivančević, V.
Franjo Rogić (1905 – 2004)     PDF    TXT 456
Arvay, M.P.
Vilim Drašner (1945 – 2004)     PDF    TXT 458
Stojković, M.
Zdravko Rokoš (1924 – 2004)     PDF    TXT 460

                UNDER CONSTRUCTION