broj: 7-8/2005        pdf (20,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200507 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Zašto treba hitno kartirati opće koristi šuma     PDF    TXT     HR 374
U Programu prostornoga uređenja, zatim Ustava te Zakona o šumama Republike Hrvatske, šuma se navodi kao opće dobro od posebnoga društvenog interesa. U Programu prostornoga uređenja posebno se navodi kako je uz korištenje sirovinske funkcije potrebno koristiti ekološku i socijalnu funkciju šume te kako planerima, gospodarstvenicima, donositeljima odluka i lokalnim zajednicama, treba pružiti prihvatljive i nove informacije o šumama i bogatstvima šumskih područja. Mi smo dakle kao struka dužni planerima dati nove obavijesti o šumama, o njihovim ekološkim, socijalnim i socijalno-ekofiziološkim funkcijama.
Ako šumari šute i ne informiraju planere iza kojih stoje političari, kako je šuma sa svojim općim koristima kao biološki kapital oko 40 puta vrjednija od drva koje se u njoj proizvodi, odluka će se donijeti kao da šume nema. Po svemu sudeći kod nas još uvijek vrijedi uzrečica koja se koristila za stare Jugoslavije: "šume i sirotinje uvijek će biti". Samo šumari znaju kako se šumsko stanište koje procjeđuje i "proizvodi " pitku vodu stvara stotinama godina, kako šuma ima nezamjenjivu ulogu u sprječavanju erozije tla, u ublažavanju lokalnih klimatskih krajnosti, u vezivanju ugljika koji nam kao CO2 mijenja klimatske prilike, te povoljno utječe na zdravlje čovjeka i čuva genetsku izvornost biljnoga i životinjskoga svijeta To je ono što se mora javno reći. Onaj šumar koji to ne zna reći i uvjeriti onoga koji to mora čuti, najbolje da promjeni struku.
Prilikom ostvarenja prostornih planova šuma se, nažalost potpuno ignorira što najbolje vidimo u cestogradnji u projektiranju ceste kroz njezine najvrjednije dijelove, iako je u dogovoru s našom strukom mogla proći pokraj šume ili kroz njezin manje vrijedan dio. Sve je to nažalost pokriveno studijom o utjecaju na okoliš koju plaća investitor šumarskom stručnjaku, koji je zaboravio na šumarsku etiku. Još je veći škandal kad Ministarstvo kojemu pripadaju šume prednjači u njihovu otimanju za potrebe agrara u području našega primorskoga krša, iako je u Dalmaciji evidentirano 270.000 ha napuštenih maslinika i vinograda te 50.000 ha zapuštenih poljodjelskih površina u najplodnijim primorskim poljima.
Koliko smo za takav odnos prema šumi krivi kao struka? Gotovo u potpunosti. Davne 1992. godine u našoj prvoj monografiji "Šume u Hrvatskoj" upozorilo se na veliku vrijednost općekorisnih funkcija šume i dana je preporuka za njihovo evidentiranje i kartiranje što je prihvaćeno, ali nikad ostvareno. U pojedine odjele i odsjeke gospoarskih jedinica u tekst i karte trebalo je prikladnim predloženim oznakama unijeti dominantnu općekorisnu funkciju, primjerice vodozaštitnu, protuerozijsku, turističku, rekreacijsku, prirodozaštitarsku, bioraznolikosnu i dr. Takvu kartu i informaciju ne bi mogli mimoići izvoditelji prostornoga plana šumovitih krajobraza u kojima se danas nemilice uništava ekološko-biološki kapital naših prirodnih šuma. Već jedan korak je u tom smislu učinjen budući da je u Pravilniku o uređivanju šuma donešena metoda izračuna općekorisnih funkcija šuma (NN 121/97).
Kako smo danas pred izradom Šumskogospodarske osnove Šumskogospodarskoga područja Republike Hrvatske, prilika je da se taj koristan posao obavi.

Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mario Šporčić, Ivan Martinić UDK 630* 302 + 961 + 303 (001)
Model licenciranja izvoditelja šumskih radova     pdf    TXT     HR     EN 375
Ivo Trinajstić, Zvonimir Pelcer UDK 630* 188 (001)
Nomenklaturno-sintaksonomska revizija As.     pdf    TXT     HR     EN 385
Dubravko Horvat, Ankica Kos, Željko Zečić, Marijan Šušnjar, Ivan Bešlić UDK 630* 304 (001)
Istraživanje koncentracije drvne prašine hrastovine u radnoj okolini sjekača pri izradbi prostornog drva     pdf    TXT     HR     EN 393
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Boris Vrbek UDK 630* 114.2 + 116
Lizimetrijska pedologija kao metoda istraživanja kvalitete procjednih voda šumskih tala Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 397
 
STRUČNI ČLANCI
     
Viktor Šegrt, Marijan Grubešić UDK 630* 156
Sokolarska oprema     pdf    TXT     HR     EN 409
Dražen Grgurević
Park Garanjin u Trogiru – najstariji botanički vrt u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 415
 
ZAŠTITA PRIRODE:
     
Arač, K.
Bjeloprsi jež (Erinaceus concolor Martin)     pdf    TXT 424
Kranjčev, R.
Orhideje (Orchidaceae) šumskih staništa     pdf    TXT 424
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Moja istina, zavjet i isprika     pdf    TXT     HR 430
 
AKTUALNO:
     
Frković, A.
Miomirisni otočki vrt u Malom Lošinju     PDF    TXT 433
Lisjak, Z.
Suradnja šumara i vatrogasaca     PDF    TXT 435
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Jakovac, H.
Dario Majnarić, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 438
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L´ Italia forestale e montana     PDF    TXT 440
Grospić, F.
Alberi e territorio     PDF    TXT 441
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Dundović, J.
12. C.A.R.M.E.N. forum 2005.     PDF    TXT 444
Dundović, J.
13. C.A.R.M.E.N. simpozij     PDF    TXT 445
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Ivančević, V.
Zabrana ulaska u ograđeni šumski nasad Nehaja daleke 1879. godine     PDF    TXT 447
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Ekskurzija HŠD-a – ogranak Zagreb u Uprave šuma Gospić i Senj     PDF    TXT 449
 
IN MEMIORIAM:
     
Skoko, M.
Ivan Šavor, dipl. ing. šum, prof. (1901 – 2005), najstariji šumarski stručnjak u Hrvatskoj     pdf    TXT 453
Ivančević, V.
Franjo Rogić (1905 – 2004)     PDF    TXT 456
Arvay, M.P.
Vilim Drašner (1945 – 2004)     PDF    TXT 458
Stojković, M.
Zdravko Rokoš (1924 – 2004)     PDF    TXT 460

                UNDER CONSTRUCTION