broj: 7-8/2004        pdf (29,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200407 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Brane i akumulacije – blagostanja ili razočaranja?     PDF    TXT     HR 361
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pilaš, I., Seletković, A. UDK 630* 181.3 + 581
Analiza režima podzemnih voda našičkih nizinskih šuma primjenom GRASS GIS alata     pdf    TXT     HR     EN 363
Trinajstić, I. UDK 630* 188
Nomenklaturno-sintaksonomska revizija kompleksa “Blechno-Fagetum (Ht. 1950) Marinček 1970” (Luzulo-Fagion)     pdf    TXT     HR     EN 375
Zečić, Ž., Poršinsky, T., Šušnjar, M. UDK 630* 305 + 242
Neki rezultati eksploatacije brdskih sastojina skupnim radom uz osvrt na izbor metode studija vremena     pdf    TXT     HR     EN 381
Prka, M. UDK 630* 523 (Fagus sylvatica L.)
Debljina kore obične bukve (Fagus sylvatica L.) u sječinama bjelovarske bilogore     pdf    TXT     HR     EN 391
Krejči, V., Dubravac, T. UDK 630* 231 + 226 (Quercus ilex L.)
Oplodnom sječom od panjače do sjemenjače hrasta crnike (Quercus ilex L.)     pdf    TXT     HR     EN 405
Crnković, S. UDK 630* 232.3 (Quercus robur L.)
Kvantitativne i kvalitativne osobine žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u sastojinama sliva rijeke Česme     pdf    TXT     HR     EN 413
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zelić, J. UDK 630* 525 (quercus frainetto ten)
Preliminarne sortimentne tablice za hrast sladun (quercus frainetto ten)     pdf    TXT     HR     EN 431
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Drozd cikelj (Turdus philomelos Brehm)     PDF    TXT     HR 444
 
AKTUALNO
     
Klepac, Dušan
Nekoliko misli u prilog izradbe kodeksa o gospodarenju prirodnim šumama     PDF    TXT     HR 445
Frković, A.
Ljekovito bilje na poštanskim markama     PDF    TXT     HR 445
Ivančević, V.
Uskoro se otvara jedinstveni šumarski muzej u Krasnu, središtu naše najstarije šumarije     PDF    TXT     HR 447
Brežnjak, M.
Pilanarstvo – Hrvatski eksperimentalni pilanarski portal     PDF    TXT     HR 449
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, Dušan
Prikaz knjige “Stablo i okoliš”     PDF    TXT     HR 450
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana 4-5/2004.     PDF    TXT 452
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana 1-2/2004.     PDF    TXT 455
Vondra, V.
Osvrt i mišljenje o okončanom izdavačkom poduhvatu Hrvatski šumarski životopisni leksikon     PDF    TXT     HR 457
 
PORTRETI
     
Skoko, M.
Ivan Grigorijevič Jakovljev (1903 – 1997)     PDF    TXT     HR 459
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Ivančević, V.
Naše šumarstvo, po treći put zaredom, uspješno se predstavilo na Tršćanskom sajmu     PDF    TXT 464
Dundović, J.
11. Savjetovanje C.A.R.M.E.N., Forum 2004     PDF    TXT 466
Dundović, J.
Referat: “Korištenje šumske biomase u Republici Hrvatskoj”     PDF    TXT 468
Dundović, J.
3. Sastanak komercijalista srednjoeuropskih državnih poduzeća     PDF    TXT 472
uredništvo
Protuerozijska i zaštitna uloga šume i postupci njezina održavanja i unapređenja     PDF    TXT 475
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Jakovac, H.
Mr. sc. Stjepan Petreš, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 476
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Ivančević, V.
O ostvarenju uzgojnih radova na području Kotara Rijeka od 1957–60. godine     PDF    TXT     HR 479
 
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
     
Rezo, Lj., Anđelić, I.
Položaj šumarstva u susretu s novim zakonom o šumama (snf bih 20/02)     PDF    TXT 481
 
IZLOŽBE
     
Jakovac, H.
Doživljaj Like i Velebita iz svijeta Karla Posavca     PDF    TXT     HR 485
Ivančević, V.
“125. Obljetnica Kraljevskog nadzorništva – Inspektorata”, u Senju (1878 – 2003)     PDF    TXT     HR 486
Uoči “Dana hrvatskog šumarstva” otvorena je u kuli Nehaj 18. 6. 2004. god. izložba fotografija “125. obljetnica Kraljevskog nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja – Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenje bujica“, u Senju (1878 – 2003), naše najstarije šumarske krške organizacije u nazočnosti velikog broja građana Senja i gostiju. Kao što je već i objavljeno na stranicama “Šumarskog lista”, krajem prošle godine obilježena je u Senju spomenuta obljetnica, kada je samo za sudionike skupa priređena ova izložba. Stoga je Upravni odbor Hrvatskoga šumarskog društva, ogranka Senj, u sklopu ovogodišnjeg “Dana hrvatskog šumarstva” odlučio prirediti izložbu za građane Senja te mnogobrojne domaće i strane goste. Neposredno prije prezentacije u Senju izložba je prikazana na Tršćanskom sajmu, kada je obavljen i prijevod teksta na engleskom i talijanskom jeziku, pa su na taj način strani posjetitelji mogli bez teškoća razgledati izložbu.
Prilikom otvorenja izložbe priređen je kulturno-glazbeni program, u kojemu je sudjelovala nekolicina domaćih pjesnika i učenika Osnovne glazbene škole Vjenceslav Novak iz Senja. U uvodnom dijelu nazočnima se obratio voditelj dr. sc. Vice Ivančević u ime Hrvatskoga šumarskog društva, ogranka Senj, te ih upoznao s manifestacijom “Dani hrvatskog šumarstva” i sveukupnim radom Hrvatskoga šumarskog društva, od njegovih početaka 1846. god. do danas. Književnici David “Daša” Kabalin, dipl. ing. šum., vitalan 86. godišnji novljanski pjesnik te senjski pjesnici prof. Krešimir Stanišić i prof. Juraj Tomaić i recitator Nevio Maričić, svojim su nastupima oduševili publiku. Ugodnu atmosferu upotpunili su đaci Marin Karadžija, Ivan Čukušić i Domagoj Štefanac svirkom na gitari u klasi nastavnika Ante Ljubasa.
Na kraju ovog dijela programa voditelj je uručio književniku Davidu “Daši” Kabalinu senjsku ploču u znak zahvalnosti za uvijek spreman odaziv na mnogobrojnim šumarskim priredbama. U nastavku programa voditelj te ujedno i autor izložbe, ukratko je govorio o 125. obljetnici našeg šumarstva na kršu, i u tom kontekstu o kontinuiranom radu i važnoj ulozi posebne šumarske organizacije u Senju od 1878-1942. god. Njezin dugogodišnji rad u krškom šumarstvu, pogotovo na pošumljavanju, rezultirao je poboljšanjem sveukupnih prilika na kršu, te osobito ubrzanju progresije autohtone vegetacije. U konačnoj uspješnoj obrani grada Senja od nekadašnje razorne bujice, odlučnu su ulogu odigrali zamašni uzgojno-tehnički radovi na saniranju senjske bujice (“Torrente”) u Senjskoj dragi. Te je radove, u najvećem obujmu, ostvarila upravo senjska šumarska krška organizacija. Mnogobrojni šumarski radovi na kršu ostvareni za vrijeme rada senjske posebne šumarske krške organizacije, pogotovo u Senjskoj dragi, relativno su slabo poznati građanima Senja, a pogotovo široj javnosti. Zbog toga je svaka inicijativa šumarske struke u približavanju i upoznavanju sa svojim dostignućima široj javnosti od obostrane koristi, pa bi je i ubuduće trebalo prakticirati raznim načinima predstavljanja. Stoga neka ova izložba bude početak novog i kvalitetnog pristupa šumarske struke široj javnosti.
Nakon završetka službenog dijela nastavljeno je neobavezno druženje uz projekcije, koje su prikazale rezultate rada senjske šumarske krške organizacije. Vjerujemo da će izložba u iduća dva tjedna pobuditi zainteresiranost posjetitelja. Ističemo da se pripremljena izložba može lako seliti i u druga mjesta. Zbog toga bi trebalo razmisliti o njezinoj prezentaciji u drugim mjestima, osobito u Hrvatskom primorju, posebice za vrijeme turističke sezone. Međutim, ostvarenje novih zadataka isključivo ovisi o inicijativi šumarske struke.

 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Proljetne aktivnosti HŠD-a – Ogranak Zagreb – posjet Šumariji Vrbovec     PDF    TXT 488
Harapin, M.
Stručna ekskurzija “Šuma u školi i škola u šumi”     PDF    TXT 490
Ivančević, V.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš detaljno obradio zaštitu šuma od požara i protupožarnu zaštitu na području Uprave šuma podružnice Senj od 1994–2003. godine     PDF    TXT 492

                UNDER CONSTRUCTION