broj: 7-8/2004        pdf (29,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200407 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Brane i akumulacije – blagostanja ili razočaranja?     PDF    TXT     HR 361
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pilaš, I., Seletković, A. UDK 630* 181.3 + 581
Analiza režima podzemnih voda našičkih nizinskih šuma primjenom GRASS GIS alata     pdf    TXT     HR     EN 363
Trinajstić, I. UDK 630* 188
Nomenklaturno-sintaksonomska revizija kompleksa “Blechno-Fagetum (Ht. 1950) Marinček 1970” (Luzulo-Fagion)     pdf    TXT     HR     EN 375
Zečić, Ž., Poršinsky, T., Šušnjar, M. UDK 630* 305 + 242
Neki rezultati eksploatacije brdskih sastojina skupnim radom uz osvrt na izbor metode studija vremena     pdf    TXT     HR     EN 381
Prka, M. UDK 630* 523 (Fagus sylvatica L.)
Debljina kore obične bukve (Fagus sylvatica L.) u sječinama bjelovarske bilogore     pdf    TXT     HR     EN 391
Krejči, V., Dubravac, T. UDK 630* 231 + 226 (Quercus ilex L.)
Oplodnom sječom od panjače do sjemenjače hrasta crnike (Quercus ilex L.)     pdf    TXT     HR     EN 405
Crnković, S. UDK 630* 232.3 (Quercus robur L.)
Kvantitativne i kvalitativne osobine žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u sastojinama sliva rijeke Česme     pdf    TXT     HR     EN 413
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zelić, J. UDK 630* 525 (quercus frainetto ten)
Preliminarne sortimentne tablice za hrast sladun (quercus frainetto ten)     pdf    TXT     HR     EN 431
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Drozd cikelj (Turdus philomelos Brehm)     PDF    TXT     HR 444
 
AKTUALNO
     
Klepac, Dušan
Nekoliko misli u prilog izradbe kodeksa o gospodarenju prirodnim šumama     PDF    TXT     HR 445
Frković, A.
Ljekovito bilje na poštanskim markama     PDF    TXT     HR 445
Ivančević, V.
Uskoro se otvara jedinstveni šumarski muzej u Krasnu, središtu naše najstarije šumarije     PDF    TXT     HR 447
Brežnjak, M.
Pilanarstvo – Hrvatski eksperimentalni pilanarski portal     PDF    TXT     HR 449
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, Dušan
Prikaz knjige “Stablo i okoliš”     PDF    TXT     HR 450
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana 4-5/2004.     PDF    TXT 452
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana 1-2/2004.     PDF    TXT 455
Vondra, V.
Osvrt i mišljenje o okončanom izdavačkom poduhvatu Hrvatski šumarski životopisni leksikon     PDF    TXT     HR 457
 
PORTRETI
     
Skoko, M.
Ivan Grigorijevič Jakovljev (1903 – 1997)     PDF    TXT     HR 459
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Ivančević, V.
Naše šumarstvo, po treći put zaredom, uspješno se predstavilo na Tršćanskom sajmu     PDF    TXT 464
Dundović, J.
11. Savjetovanje C.A.R.M.E.N., Forum 2004     PDF    TXT 466
Dundović, J.
Referat: “Korištenje šumske biomase u Republici Hrvatskoj”     PDF    TXT 468
Dundović, J.
3. Sastanak komercijalista srednjoeuropskih državnih poduzeća     PDF    TXT 472
uredništvo
Protuerozijska i zaštitna uloga šume i postupci njezina održavanja i unapređenja     PDF    TXT 475
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Jakovac, H.
Mr. sc. Stjepan Petreš, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 476
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Ivančević, V.
O ostvarenju uzgojnih radova na području Kotara Rijeka od 1957–60. godine     PDF    TXT     HR 479
 
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
     
Rezo, Lj., Anđelić, I.
Položaj šumarstva u susretu s novim zakonom o šumama (snf bih 20/02)     PDF    TXT 481
 
IZLOŽBE
     
Jakovac, H.
Doživljaj Like i Velebita iz svijeta Karla Posavca     PDF    TXT     HR 485
”Tko jednom sretne i doživi sliku ili grafiku Karla Posavca taj će postati i zauvijek ostati istinski poštovatelj i ljubitelj poetsko-likovnoga svijeta toga umjetnika.
Bilo da je riječ o ulju bilo o grafici, njegov rad najsličniji je i najsrodniji radu pjesnika koji neku temu ili misao osvjetljava iz različitih kutova. Kao što je pjesnika koji poetske svjetove zaokružuje na sebi svojstven, sažet i kondenziran način, bez dvojbe moguće prepoznati i onda ako se ogleda u kakvu proznom tekstu ili djelu koji zahtijevaju drukčiji pristup, jednako tako moguće je prepoznati poetsku nit, misao i druge elemente što ih Posavec prenosi na uljane površine i grafičke listove.
Vječita tema u djelima Karla Posavca jesu Lika i Velebit. Značajka njegova izraza jest pojednostavljivanje motiva. Svijet starih kuća i vodenica u krajoliku krševite zemlje s rijetkim stablima ili bizarnim velebitskim predjelima te svijet raznolikih pučkih običaja, likova ljudi i životinja, taj svijet u hirovitoj igri umjetničke mašte u njegovim djelima kao da dobiva drugi i drukčiji oblik. To više nije privid, to je odredište – put prema tome svijetu koji nam je, kanda, ostao a naslijeđe. Izdaleka i izbliza, jednako, svijet je pred nama najednom počeo živjeti svoj život.
Valja reći to da Posavčevoj umjetnosti nisu potrebne ni riječi hvale ni popularizacije, jer ona govori sama za sebe. Iza nje stoji zreo stvaratelj koji se nikada nije prestao igrati”.
Ovim je riječima prof. Vesna Bunčić u prospektu i na otvaranju izložbe predstavila autora i njegova dijela. Postavljeno je osamnaest ulja na platnu i sedam akvarel grafika.
Konjevača, ulja na platnu, 65 x 85 cm; Šatorina, ulje na platnu, 60 x 75 cm; Kiza, ulje na platnu, 80 x 55 cm; Medvjed na stijeni, ulje na platnu, 80 x 60 cm; Vuk pod Zirom, ulje na platnu, 80 x 100 cm; Tetrijeb, ulje na platnu, 75 x 60 cm; Samarice, ulje na platnu, 70 x 87 cm; Starac vozi drva, ulje na platnu, 73 x 60 cm; Didovi konji, ulje na platnu, 50 x 60 cm; Kuća u snijegu, ulje na platnu, 78 x 57 cm; Mala Paklenica, ulje na platnu, 65 x 82 cm; Vodenica na Oštarijam, ulje na platnu, 60 x 40 cm; Vodenica u Brušanima, ulje na platnu, 40 x 60 cm; Mačak pod slaninom, ulje na platnu, 70 x 60 cm; Peče se rakija, ulje na platnu, 65 x 50 cm; Ognjišta, ulje na platnu, 60 x 81 cm; Stari dani, ulje na platnu, 41 x 33 cm; Gospić 1991., ulje na platnu, 50 x 35 cm; Gospić, grafika-akvarel, 35 x 50 cm; Bukva u Kizi, grafika-akvarel, 35 x 50 cm; Kuća - Ivčević Kosa, grafika-akvarel, 35 x 50 cm; Štala - Ivčević Kosa, grafika-akvarel, 50 x 35 cm; Došen Dabar, grafika-akvarel, 50 x 35 cm; Ovce pod stogom, grafika-akvarel, 35 x 50 cm; Brizvo polje, grafika-akvarel, 35 x 50 cm.
U svojem viđenju izložbe prof. Vlado Gudac je između ostalog napomenuo, kako postoje slikari koji crtaju i koji su učili kako školski treba crtati pojedini vizualni doživljaj, no oni ga nikada nisu doživjeli. Ovdje je pak riječ o autoru koji je sve to doživio i nastoji to vjerno prenijeti na platno. U njegovom radu živ je i stvaran osjećaj žaljenja za nečim što je nekada postojalo a sada nestaje (vodenica, konji pri radu), pa on smatra svojom obvezom to kistom zabilježiti.
Karlo Posavec, dipl. ing. šum. rođen je 1927. u Varaždinu. Osnovnu i srednju školu polazio je i završio u Varaždinu, gdje je 1945, maturirao na gimnaziji. Diplomirao je 1951. na Šumarsko-gospodarskom odsjeku Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Kao likovni umjetnik Karlo Posavec djeluje od 1969. u likovnom krugu Likanala. Prve slikarske pouke dobio je od akad. slikara i likovnoga pedagoga Ladislava Kralja-Međimurca te glasovitoga slikara Miljenka Stančića. Njegove omiljene tehnike jesu akvarel, tempera i ulje.
Do sada je izlagao na pedesetak što samostalnih što skupnih izložaba. Njegovi radovi zastupljeni su u galerijama u Vukovaru, Novskoj, Velikom Taboru, Hušnjakovu, Jastrebarskomu, Gospiću, Ogulinu, Zenici i drugdje.

Ivančević, V.
“125. Obljetnica Kraljevskog nadzorništva – Inspektorata”, u Senju (1878 – 2003)     PDF    TXT     HR 486
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Proljetne aktivnosti HŠD-a – Ogranak Zagreb – posjet Šumariji Vrbovec     PDF    TXT 488
Harapin, M.
Stručna ekskurzija “Šuma u školi i škola u šumi”     PDF    TXT 490
Ivančević, V.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš detaljno obradio zaštitu šuma od požara i protupožarnu zaštitu na području Uprave šuma podružnice Senj od 1994–2003. godine     PDF    TXT 492

                UNDER CONSTRUCTION