broj: 7-8/2004        pdf (29,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200407 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Brane i akumulacije – blagostanja ili razočaranja?     PDF    TXT     HR 361
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pilaš, I., Seletković, A. UDK 630* 181.3 + 581
Analiza režima podzemnih voda našičkih nizinskih šuma primjenom GRASS GIS alata     pdf    TXT     HR     EN 363
Trinajstić, I. UDK 630* 188
Nomenklaturno-sintaksonomska revizija kompleksa “Blechno-Fagetum (Ht. 1950) Marinček 1970” (Luzulo-Fagion)     pdf    TXT     HR     EN 375
Zečić, Ž., Poršinsky, T., Šušnjar, M. UDK 630* 305 + 242
Neki rezultati eksploatacije brdskih sastojina skupnim radom uz osvrt na izbor metode studija vremena     pdf    TXT     HR     EN 381
Prka, M. UDK 630* 523 (Fagus sylvatica L.)
Debljina kore obične bukve (Fagus sylvatica L.) u sječinama bjelovarske bilogore     pdf    TXT     HR     EN 391
Krejči, V., Dubravac, T. UDK 630* 231 + 226 (Quercus ilex L.)
Oplodnom sječom od panjače do sjemenjače hrasta crnike (Quercus ilex L.)     pdf    TXT     HR     EN 405
Crnković, S. UDK 630* 232.3 (Quercus robur L.)
Kvantitativne i kvalitativne osobine žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u sastojinama sliva rijeke Česme     pdf    TXT     HR     EN 413
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zelić, J. UDK 630* 525 (quercus frainetto ten)
Preliminarne sortimentne tablice za hrast sladun (quercus frainetto ten)     pdf    TXT     HR     EN 431
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Drozd cikelj (Turdus philomelos Brehm)     PDF    TXT     HR 444
 
AKTUALNO
     
Klepac, Dušan
Nekoliko misli u prilog izradbe kodeksa o gospodarenju prirodnim šumama     PDF    TXT     HR 445
Frković, A.
Ljekovito bilje na poštanskim markama     PDF    TXT     HR 445
Ivančević, V.
Uskoro se otvara jedinstveni šumarski muzej u Krasnu, središtu naše najstarije šumarije     PDF    TXT     HR 447
Brežnjak, M.
Pilanarstvo – Hrvatski eksperimentalni pilanarski portal     PDF    TXT     HR 449
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, Dušan
Prikaz knjige “Stablo i okoliš”     PDF    TXT     HR 450
Iz tiska je izašla knjiga “Stablo i okoliš” s podnaslovom “Zrinko tumači život urbanog stabla”. Autor knjige je prof. dr. sc. Claus Mattheck, a s njemačkog originala ju je preveo i obradio dr. sc. Želimir Borzan, redoviti profesor Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Knjiga je meko ukoričena, formata 21x15 cm, tiskana u nakladi od 700 primjeraka a izdavači su trgovačko društvo “Zrinjevac” d.o.o. Zagreb i Hrvatska udruga za arborikulturu, Zagreb. Sadrži 107 stranica i priloženi CD-ROM s mogućnošću čitanja i pregledavanja knjige na računalu i za projekciju na multimedijalnom projektoru. Njemački izvornik koji je poslužio za prijevod je 3. prošireno izdanje knjige s naslovom “Stupsi erklärt den Baum” u izdanju Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Karlsruhe, Njemačka. Svaka stranica je ilustrirana fotografijom i crtežom koji pojašnjeni tekstom prikazuju reakcije stabla na biotske i abiotske čimbenike u urbanoj sredini. Crteže je izradio autor knjige vrlo imaginativno, vještinom profesionalnog crtača, tako da dojam kako je knjiga rađena za djecu, privlači i mlađe naraštaje ovom prije svega ozbiljnom i stručnom pristupu prikaza životnih aktivnosti stabla i reakcije na životne uvjete u urbanoj sredini. Prevoditelj knjige, prof. Borzan je opravdano za hrvatsko izdanje promijenio ime Stupsi u Zrinko, jer je tako u duhu našeg jezika pristupačnim naslovom izbjegao nepotrebna tumačenja i nedoumice oko upotrebe izvornog imena Stupsi.
Sa stručnog gledišta, knjigu trebaju i mogu koristiti svi koji se bave sadnjom, uzgojem i njegom kako mladih, tako i starih stabala, uključujući orezivanje krošnje i saniranje šteta uzrokovanih bolestima i štetama koje stablima čini čovjek. Korisna je i đacima koji se od malena trebaju naučiti da su stabla živa bića a ne predmeti s kojima se smije raditi što i kako se hoće, ali i studentima šumarstva i biologije koji uče o tome kako treba tretirati arborikulture i pomoći drveću da svojim biomehaničkim reakcijama odoli svim nedaćama koje ga snalaze u za njega neprirodnim uvjetima – u urbanoj sredini. Korisna je i praktičarima koji se bave tzv. “kirurgijom” drveća, jer će u knjizi naći saznanja o tome kako protumačiti pojedine reakcije stabala i ukloniti štetne uzroke neželjenih posljedica po život stabla.
Autor knjige Claus Mattheck je rođen 1947. godine u Dresdenu. Promoviran je u teorijskog fizičara 1973, a habilitirao je iz područja zaštite drveća na Sveučilištu Karlsruhe 1985, gdje predaje biomehaniku kao izvanredni profesor. Dobio je nagradu za znanstvena dostignuća od Udruge industrijskog istraživanja računalne simulacije biološkog rasta 1991. godine. Književnu nagradu za djela objavljena iz tehničkih dostignuća primio je 1992. od Udruge Karl-Theodor-Vogel. Georg-Winterovu nagradu Europske udruge za biomaterijale primio je 1993. Od 1997. počasni je član ISA-e Engleske i Irske. Primio je 1998. godine nagradu za znanost Berlinsko-Brandenburške akademije znanosti (koju je osnovala Udruga Gotlieb-Deimler i Karl-Benz). 1998. prima Chadwick nagradu za istraživanja na njezi drveća koju mu dodijeljuje ISA (Međunarodna udruga za arborikulturu). Objavio je veći broj knjiga na njemačkom i engleskom jeziku iz biomehanike stabla i od 1992. godine je vrlo traženi stručnjaka za mehaniku i oštećenja na stablima. Sudionik je brojnih skupova iz njege stabala.
Prevoditelj knjige, prof. dr. sc. Želimir Borzan je do sada objavio preko sto znanstvenih i stručnih radova iz područja šumarske genetike, citogenetike, dendrologije i urbanog šumarstva. Autor je knjige “Imenik drveća i grmlja – latinski, hrvatski, engleski, njemački, sa sinonimima” u kojoj je dao oko 18.000 imena drveća i grmlja koje nalazimo u znanstvenoj, stručnoj i popularnoj literaturi.
Prijevodom knjige “Stablo i okoliš” nastavlja svoju aktivnost i rad na problematici urbanog šumarstva, kao doprinos nastavi na Šumarskom fakultetu i praksi koju provode naše komunalne organizacije za brigu, uređenje i održavanje okoliša u urbanoj sredini. Organizacijom triju seminara iz arborikulture održanima na Brijunima, u suradnji s njemačkim stručnjakom Bodom Siegertom i Hrvatskom udrugom za arborikulturu, koje je i suosnivač, doprinosi razvoju urbanošumarske djelatnosti u nas.

Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana 4-5/2004.     PDF    TXT 452
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana 1-2/2004.     PDF    TXT 455
Vondra, V.
Osvrt i mišljenje o okončanom izdavačkom poduhvatu Hrvatski šumarski životopisni leksikon     PDF    TXT     HR 457
 
PORTRETI
     
Skoko, M.
Ivan Grigorijevič Jakovljev (1903 – 1997)     PDF    TXT     HR 459
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Ivančević, V.
Naše šumarstvo, po treći put zaredom, uspješno se predstavilo na Tršćanskom sajmu     PDF    TXT 464
Dundović, J.
11. Savjetovanje C.A.R.M.E.N., Forum 2004     PDF    TXT 466
Dundović, J.
Referat: “Korištenje šumske biomase u Republici Hrvatskoj”     PDF    TXT 468
Dundović, J.
3. Sastanak komercijalista srednjoeuropskih državnih poduzeća     PDF    TXT 472
uredništvo
Protuerozijska i zaštitna uloga šume i postupci njezina održavanja i unapređenja     PDF    TXT 475
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Jakovac, H.
Mr. sc. Stjepan Petreš, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 476
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Ivančević, V.
O ostvarenju uzgojnih radova na području Kotara Rijeka od 1957–60. godine     PDF    TXT     HR 479
 
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
     
Rezo, Lj., Anđelić, I.
Položaj šumarstva u susretu s novim zakonom o šumama (snf bih 20/02)     PDF    TXT 481
 
IZLOŽBE
     
Jakovac, H.
Doživljaj Like i Velebita iz svijeta Karla Posavca     PDF    TXT     HR 485
Ivančević, V.
“125. Obljetnica Kraljevskog nadzorništva – Inspektorata”, u Senju (1878 – 2003)     PDF    TXT     HR 486
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Proljetne aktivnosti HŠD-a – Ogranak Zagreb – posjet Šumariji Vrbovec     PDF    TXT 488
Harapin, M.
Stručna ekskurzija “Šuma u školi i škola u šumi”     PDF    TXT 490
Ivančević, V.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš detaljno obradio zaštitu šuma od požara i protupožarnu zaštitu na području Uprave šuma podružnice Senj od 1994–2003. godine     PDF    TXT 492

                UNDER CONSTRUCTION