broj: 7-8/2004        pdf (29,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200407 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Brane i akumulacije – blagostanja ili razočaranja?     PDF    TXT     HR 361
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pilaš, I., Seletković, A. UDK 630* 181.3 + 581
Analiza režima podzemnih voda našičkih nizinskih šuma primjenom GRASS GIS alata     pdf    TXT     HR     EN 363
Trinajstić, I. UDK 630* 188
Nomenklaturno-sintaksonomska revizija kompleksa “Blechno-Fagetum (Ht. 1950) Marinček 1970” (Luzulo-Fagion)     pdf    TXT     HR     EN 375
Zečić, Ž., Poršinsky, T., Šušnjar, M. UDK 630* 305 + 242
Neki rezultati eksploatacije brdskih sastojina skupnim radom uz osvrt na izbor metode studija vremena     pdf    TXT     HR     EN 381
Prka, M. UDK 630* 523 (Fagus sylvatica L.)
Debljina kore obične bukve (Fagus sylvatica L.) u sječinama bjelovarske bilogore     pdf    TXT     HR     EN 391
Krejči, V., Dubravac, T. UDK 630* 231 + 226 (Quercus ilex L.)
Oplodnom sječom od panjače do sjemenjače hrasta crnike (Quercus ilex L.)     pdf    TXT     HR     EN 405
Crnković, S. UDK 630* 232.3 (Quercus robur L.)
Kvantitativne i kvalitativne osobine žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u sastojinama sliva rijeke Česme     pdf    TXT     HR     EN 413
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zelić, J. UDK 630* 525 (quercus frainetto ten)
Preliminarne sortimentne tablice za hrast sladun (quercus frainetto ten)     pdf    TXT     HR     EN 431
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Drozd cikelj (Turdus philomelos Brehm)     PDF    TXT     HR 444
 
AKTUALNO
     
Klepac, Dušan
Nekoliko misli u prilog izradbe kodeksa o gospodarenju prirodnim šumama     PDF    TXT     HR 445
Frković, A.
Ljekovito bilje na poštanskim markama     PDF    TXT     HR 445
Ivančević, V.
Uskoro se otvara jedinstveni šumarski muzej u Krasnu, središtu naše najstarije šumarije     PDF    TXT     HR 447
Brežnjak, M.
Pilanarstvo – Hrvatski eksperimentalni pilanarski portal     PDF    TXT     HR 449
Asistent iz znanstvene i nastavne discipline “Pilanska obrada drva” na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta u Zagrebu, mr. sc. Josip Ištvanić, izradio je u svibnju 2004. godine prvu fazu eksperimentalnog pilanarskog web portala te ga postavio na web. To je jedan od prvih takvih projekata izrađenih na Drvno-tehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
Cilj toga portala je pomoć u izobrazbi studenata Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te općenito promicanje Pilanarstva kao jedne od najstarijih i s različitih stajališta najuspješnijih djelatnosti u obradbi drva u nas. Cilj je također bolje upoznavanje privrednih subjekata iz ove branše i općenito ostalih zainteresiranih s metodama i načinima obrazovanja njihovog budućeg kadra, odnosno upoznavanje njih samih s određenim znanstvenim i stručnim spoznajama. Naime već se dulje vrijeme osjećala potreba, osobito u nastavne svrhe, za kontinuiranim praćenjem informacija o najnovijim dostignućima iz područja Pilanarstva na jednom mjestu, što je omogućeno modernim informacijskim tehnologijama.
Koristeći ovaj portal, sadašnji i budući studenti Pilanarstva mogu se upoznati s osnovnim pojmovima i postavkama iz tog područja. Moći će prije početka kao i tijekom nastave dobiti, odnosno obnoviti, provjeriti i eventualno nadopuniti potrebna saznanja. Važno je da će i odgovarajući privredni subjekti te šira zainteresirana javnost, moći jednostavno i brzo doći do niza informacija iz područja Pilanarstva. Sigurni smo da će se korištenjem ovoga portala pokazati prednosti koje pruža informacijska tehnologija u izradi on-line obrazovnih, informacijskih i drugih relevantnih materijala.
Na portalu se nalazi 9. glavnih izbornika: Šumarski fakultet, Gdje smo, Naslovnica, Impresum, Pilanarstvo, Nastava, Literatura, Web linkovi i Foto u pilani. Izbornici Pilanarstvo, Nastava, Literatura i Web linkovi imaju i podizbornike. Tako se na glavnom izborniku Pilanarstvo nalaze podizbornici: povijesni prikaz razvoja pilanarstva u svijetu i Hrvatskoj, prikaz razvoja predmeta “Pilanska obrada drva” na Šumarskog fakultetu, nastavni plan i program, djelatnici dosadašnji i sadašnji, djelatnosti, pilana – nastavno pokusni objekt, projekti i kancelarija. Na glavnom izborniku Nastava, nalaze se podizbornici: školska godina, predavanja, vježbe, teren, ispit, diplomski, poslijediplomski, zabava i obavijesti. Primjenom informacijskih tehnologija učenja na daljinu dati su predlošci sa zadacima i naputcima za vježbe i terensku nastavu, izradbu diplomskih radova, magisterija i doktorata iz Pilanarstva, stalno dostupni na Internetu preko objavljenih web stranica. Na glavnom izborniku Literatura nalaze se podizbornici: knjige, zbornici, radovi, doktorati, magisteriji i diplomski radovi s bibliografijom naslova. Na glavnom izborniku Web linkovi nalaze se podizbornici: pilane, pilanski strojevi, radni alati i pribor, računala i software, tvornice parketa i ploča, srodni fakulteti, institucije, srodne škole, časopisi, knjige, sajmovi i priredbe i trgovina.
Iako je portal namijenjen ponajprije studentima Šumarskog fakulteta, na njemu se može naći i niz informacija za učenike drvodjeljskih škola, njihove nastavnike, djelatnike i vlasnike tvrtki za obradbu i trgovinu drvom, proizvođače, zastupnike i korisnike pilanskih strojeva i alata te ostale šire zainteresirane javnosti, odnosno sve one koji kroz razmjenu teorijskih i praktičnih iskustava mogu pomoći boljitku ove djelatnosti.
U idućim fazama projekta planirano je dovršenje portala s predlošcima sažetaka predavanja, a zatim povezivanje s portalom drvne industrije RH, koji bi objedinjavao sve čimbenike obradbe drva u Republici Hrvatskoj u koje spada i područje Pilanarstva, o čemu se već dugo govori u stručnim krugovima koji se bave ovom djelatnošću, a koji bi nastao suradnjom zainteresiranih privrednih subjekata i strukovnih udruženja Gospodarsko interesno udruženje drvne i papirne industrije – Croatiadrvo, Centar za promicanje drvne industrije Zapadne Hrvatske, Hrvatska konkurentnost – hrvatski drvni cluster, HGK i marketinške tvrtke koje imaju dovoljno ljudskog potencijala za ne samo kreiranje, nego održavanje jednog takvog portala koji bi se morao zasnivati vjerojatno na profitabilnoj osnovi).
Na taj način omogućilo bi se kreiranje i pristup internoj burzi drva, strojeva, poslova, zapošljavanja te forumu gdje bi se mogao dati oglas ili se uključiti u raspravu o temama vezanim općenito za obradbu drva te za Pilanarstvo. Također bi se omogućilo i oglašavanje i reklamiranje proizvoda i usluga iz ovoga područja.
Portal se može posjetiti putem web stranica Šumarskog fakulteta na adresi
http://www.sumfak.hr/~pilan/
odnosno preko komercijalnih domena:
www.pilanarstvo.com, www.pilanarstvo.org, www. pilanarstvo.net i www.pilanarstvo.info.
Na kraju ovog kratkog prikaza izrade prve faze eksperimentalnog pilanarskog web portala, smatramo potrebnim svestrano pohvaliti mr. sc. Josipa Ištvanića za ovaj izuzetno značajan i za naše prilike pionirski, samoprijegoran i inventivan rad. Treba naglasiti da je portal izrađen uz sve druge brojne obveze koje mr. sc. Josip Ištvanić ima kao jedini stalni suradnik u nastavi iz discipline “Pilanska obrada drva”
Troškovi izrade portala osigurani su iz sredstava ostvarenih suradnjom s privredom, osobnim radom mr. sc. Josipa Ištvanića u LAP-u (Laboratorij za ispitivanje ploča). Izrada web portala ponuđena je i kao pilot projekt Carnet-u, no nije prihvaćena iz razloga nedostatnih sredstava Carnet-a za takve svrhe predviđenih za ovu godinu od nadležnog ministarstva. Rad na daljnjoj doradi portala, kontinuiranom dopunjavanju s najnovijim saznanjima, istraživanjima i iskustvima s područja Pilanarstva, sasvim sigurno zaslužuje punu financijsku i svaku drugu podršku (stalnu stručnu suradnju, opremu i dr.) i odgovarajućeg ministarstva, strukovnih organizacija i Zagrebačkog Sveučilišta, a ništa manje i samog Šumarskog fakulteta u Zagrebu! To je svakako značajan doprinos na osuvremenjivanju nastave iz mehaničke obrade drva, odnosno obrade drva uopće ali i za opću korist drvne industrije, koja je nažalost (uz manje iznimke) u nedozvoljeno bijednom stanju.
Nadam se da ove zadnje misli neće završiti u smislu Heineove rezignirane izreke: “… a jedna budala čeka na odgovor …”

 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, Dušan
Prikaz knjige “Stablo i okoliš”     PDF    TXT     HR 450
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana 4-5/2004.     PDF    TXT 452
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana 1-2/2004.     PDF    TXT 455
Vondra, V.
Osvrt i mišljenje o okončanom izdavačkom poduhvatu Hrvatski šumarski životopisni leksikon     PDF    TXT     HR 457
 
PORTRETI
     
Skoko, M.
Ivan Grigorijevič Jakovljev (1903 – 1997)     PDF    TXT     HR 459
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Ivančević, V.
Naše šumarstvo, po treći put zaredom, uspješno se predstavilo na Tršćanskom sajmu     PDF    TXT 464
Dundović, J.
11. Savjetovanje C.A.R.M.E.N., Forum 2004     PDF    TXT 466
Dundović, J.
Referat: “Korištenje šumske biomase u Republici Hrvatskoj”     PDF    TXT 468
Dundović, J.
3. Sastanak komercijalista srednjoeuropskih državnih poduzeća     PDF    TXT 472
uredništvo
Protuerozijska i zaštitna uloga šume i postupci njezina održavanja i unapređenja     PDF    TXT 475
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Jakovac, H.
Mr. sc. Stjepan Petreš, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 476
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Ivančević, V.
O ostvarenju uzgojnih radova na području Kotara Rijeka od 1957–60. godine     PDF    TXT     HR 479
 
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
     
Rezo, Lj., Anđelić, I.
Položaj šumarstva u susretu s novim zakonom o šumama (snf bih 20/02)     PDF    TXT 481
 
IZLOŽBE
     
Jakovac, H.
Doživljaj Like i Velebita iz svijeta Karla Posavca     PDF    TXT     HR 485
Ivančević, V.
“125. Obljetnica Kraljevskog nadzorništva – Inspektorata”, u Senju (1878 – 2003)     PDF    TXT     HR 486
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Proljetne aktivnosti HŠD-a – Ogranak Zagreb – posjet Šumariji Vrbovec     PDF    TXT 488
Harapin, M.
Stručna ekskurzija “Šuma u školi i škola u šumi”     PDF    TXT 490
Ivančević, V.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš detaljno obradio zaštitu šuma od požara i protupožarnu zaštitu na području Uprave šuma podružnice Senj od 1994–2003. godine     PDF    TXT 492

                UNDER CONSTRUCTION