broj: 7-8/2004        pdf (29,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200407 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Brane i akumulacije – blagostanja ili razočaranja?     PDF    TXT     HR 361
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pilaš, I., Seletković, A. UDK 630* 181.3 + 581
Analiza režima podzemnih voda našičkih nizinskih šuma primjenom GRASS GIS alata     pdf    TXT     HR     EN 363
Trinajstić, I. UDK 630* 188
Nomenklaturno-sintaksonomska revizija kompleksa “Blechno-Fagetum (Ht. 1950) Marinček 1970” (Luzulo-Fagion)     pdf    TXT     HR     EN 375
Zečić, Ž., Poršinsky, T., Šušnjar, M. UDK 630* 305 + 242
Neki rezultati eksploatacije brdskih sastojina skupnim radom uz osvrt na izbor metode studija vremena     pdf    TXT     HR     EN 381
Prka, M. UDK 630* 523 (Fagus sylvatica L.)
Debljina kore obične bukve (Fagus sylvatica L.) u sječinama bjelovarske bilogore     pdf    TXT     HR     EN 391
Krejči, V., Dubravac, T. UDK 630* 231 + 226 (Quercus ilex L.)
Oplodnom sječom od panjače do sjemenjače hrasta crnike (Quercus ilex L.)     pdf    TXT     HR     EN 405
Crnković, S. UDK 630* 232.3 (Quercus robur L.)
Kvantitativne i kvalitativne osobine žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u sastojinama sliva rijeke Česme     pdf    TXT     HR     EN 413
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zelić, J. UDK 630* 525 (quercus frainetto ten)
Preliminarne sortimentne tablice za hrast sladun (quercus frainetto ten)     pdf    TXT     HR     EN 431
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Drozd cikelj (Turdus philomelos Brehm)     PDF    TXT     HR 444
 
AKTUALNO
     
Klepac, Dušan
Nekoliko misli u prilog izradbe kodeksa o gospodarenju prirodnim šumama     PDF    TXT     HR 445
Frković, A.
Ljekovito bilje na poštanskim markama     PDF    TXT     HR 445
Ivančević, V.
Uskoro se otvara jedinstveni šumarski muzej u Krasnu, središtu naše najstarije šumarije     PDF    TXT     HR 447
Zamisao o osnivanju Šumarskog muzeja u Krasnu već dugo vremena zaokuplja šumarsku struku naše zemlje, te pogotovo područne šumare. Ova inicijativa snažno je podržana 2000. god. u Krasnu prilikom obilježavanja 235. godišnjice neprekidnog rada Šumarije Krasno, najstarije u našoj zemlji. Osim toga za gospodarenje primorske krške padine sjevernog Velebita, i to u prvom redu pošumljavanja krša, osnovana je u Senju 1878. god. posebna šumarska krška organizacija “Kraljevsko nadzorništvo za pošumljenje krasa krajiškog područja – Inspektorat za pošumljavanje krševa, goleti i uređenje bujice”, najstarija posebna šumarska organizacija u našoj zemlji. Budući šumarski muzej u Krasnu bavit će se u ponajprije navedenim šumarskim organizacijama od početka njihova rada do danas, kao i raznovrsnim edukativnim prikazivanjem višestrukih funkcija šuma.
Zahvaljujući Milanu Devčiću, dipl. ing. šum., upravitelju Uprave šuma Senj, izrađena je projektna dokumentacija 1996. god. za temeljito uređenje stare zgrade Šumarije, a u posljednjih nekoliko desetljeća i osnovne škole za smještaj Šumarskog muzeja. Međutim, zbog nedostatka sredstava radovi na uređenju zgrade su odgođeni. Zahvaljujući razumijevanju i potpori “Hrvatskih šuma” radovi su započeli prije nekoliko godina i dovršeni prošle godine, zajedno s uređenjem okoliša. U ovom zahtjevnom poslu svojim angažmanom osobito se isticao Milan Devčić, dipl. ing. šum., pomoćnik direktora “Hrvatskih šuma” i Jurica Tomljanović, dipl. ing. šum., voditelj Uprave šuma Podružnice Senj. Prema unutrašnjem rasporedu zgrade prizemlje je uređeno za muzejski postav, dok se na katu nalazi velika dvorana i apartmani za smještaj gostiju. Radi uređenja Muzeja imenovao je Jurica Tomljanović, dipl. ing. šum., početkom ove godine povjerenstvo od deset članova pod vodstvom prof. dr. Jose Vukelića. Na prvoj sjednici povjerenstva donešen je, između ostalog, zaključak o upućivanju nekolicine njegovih članova u posjet muzejima Austrije radi upoznavanja sa sadržajem i radom sličnih muzeja u Gutensteinu i Lackenbachu. Sudionici ekskurzije su svoja zapažanja i sugestije potom izložili na povjerenstvu, koja će sigurno biti od koristiti kod uređenja našeg Muzeja. Osim na pisanju monografije “Šume i šumarstvo sjevernog Velebita” svaki je član povjerenstva zadužen za skupljanje različite dokumentacije, knjiga, elaborata, slika, karata, alata i pribora, koji su se u dugom minulom razdoblju koristili u šumarstvu ovih područja. Kao što je već spomenuto, istodobno s prikupljanjem eksponata i uređenjem muzejskog prostora priprema se i tiskanje monografije. U njoj će se obraditi sva najvažnija gledišta područnog šumarstva, i to: 1. povijest šumarstva (dr. sc. Vice Ivančević); 2. važne povijesne osobe (prof. dr. sc. Milan Glavaš i Milan Devčić, dipl. ing. šum.); 3. gospodarenje šumama – uređivanje, uzgajanje i ostalo (dr. sc. Milan Oršanić, Dalibor Tomljanović, dipl. ing. šum. i Jurica Tomljanović, dipl. ing. šum.); 4. šumska vegetacija (prof. dr. sc. Joso Vukelić i Miroslav Rukavina, dipl. ing. šum.); 5. lovstvo (Vlatko Skorup, dipl. ing. šum.) i 6. šume u umjetnosti (Milan Krmpotić, dipl. ing. šum.). Izdavači monografije bit će “Hrvatske šume”, Uprava šuma Podružnica Senj i Hrvatsko šumarsko društvo, glavni urednik prof. dr. sc. Joso Vukelić, a tehnički tajnik Dalibor Tomljanović, dipl. ing. šum. U monografiji je osiguran prostor za oglašavanje tvrtki uz određenu naknadu i dobivanja adekvatnog broja knjiga.
Otvorenje Muzeja predviđa se u zadnjem kvartalu ove godine, zajedno s promocijom monografije. Inače od početka srpnja Muzej već prima prve goste na noćenje uz pristupačne cijene. Zainteresirani za smještaj u Muzeju i u potpuno renoviranoj Šumarskoj kući u Krasnu mogu dobiti podrobne informacije u Upravi šuma Podružnice Senj i Šumariji Krasno. Dugo priželjkivana ideja našeg šumarstva, osobito mnogih generacija šumara o osnutku Šumarskog muzeja, jedinog takve vrste u Hrvatskoj, upravo u Krasnu, kolijevci našeg suvremenog šumarstva za visoke šume i krš, uskoro će postati stvarnost. Njegov daljnji rad nije moguć bez pune podrške i većeg senzibiliteta šumarske i ostalih struka, te organa lokalnih i državnih vlasti. Otvorenje muzeja prvorazredni je događaj za naše šumarstvo, koje se tako definitivno potvrđuje kao nezaobilazan i važni čimbenik života i daljnjeg prosperiteta ovih krajeva, ali i cijele naše zemlje.

Brežnjak, M.
Pilanarstvo – Hrvatski eksperimentalni pilanarski portal     PDF    TXT     HR 449
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, Dušan
Prikaz knjige “Stablo i okoliš”     PDF    TXT     HR 450
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana 4-5/2004.     PDF    TXT 452
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana 1-2/2004.     PDF    TXT 455
Vondra, V.
Osvrt i mišljenje o okončanom izdavačkom poduhvatu Hrvatski šumarski životopisni leksikon     PDF    TXT     HR 457
 
PORTRETI
     
Skoko, M.
Ivan Grigorijevič Jakovljev (1903 – 1997)     PDF    TXT     HR 459
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Ivančević, V.
Naše šumarstvo, po treći put zaredom, uspješno se predstavilo na Tršćanskom sajmu     PDF    TXT 464
Dundović, J.
11. Savjetovanje C.A.R.M.E.N., Forum 2004     PDF    TXT 466
Dundović, J.
Referat: “Korištenje šumske biomase u Republici Hrvatskoj”     PDF    TXT 468
Dundović, J.
3. Sastanak komercijalista srednjoeuropskih državnih poduzeća     PDF    TXT 472
uredništvo
Protuerozijska i zaštitna uloga šume i postupci njezina održavanja i unapređenja     PDF    TXT 475
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Jakovac, H.
Mr. sc. Stjepan Petreš, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 476
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Ivančević, V.
O ostvarenju uzgojnih radova na području Kotara Rijeka od 1957–60. godine     PDF    TXT     HR 479
 
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
     
Rezo, Lj., Anđelić, I.
Položaj šumarstva u susretu s novim zakonom o šumama (snf bih 20/02)     PDF    TXT 481
 
IZLOŽBE
     
Jakovac, H.
Doživljaj Like i Velebita iz svijeta Karla Posavca     PDF    TXT     HR 485
Ivančević, V.
“125. Obljetnica Kraljevskog nadzorništva – Inspektorata”, u Senju (1878 – 2003)     PDF    TXT     HR 486
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Proljetne aktivnosti HŠD-a – Ogranak Zagreb – posjet Šumariji Vrbovec     PDF    TXT 488
Harapin, M.
Stručna ekskurzija “Šuma u školi i škola u šumi”     PDF    TXT 490
Ivančević, V.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš detaljno obradio zaštitu šuma od požara i protupožarnu zaštitu na području Uprave šuma podružnice Senj od 1994–2003. godine     PDF    TXT 492

                UNDER CONSTRUCTION