broj: 7-8/2002        pdf (19,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
PREKRETNICA     PDF    TXT     HR 356
 
UVODNI ČLANCI
     
Klepac, Dušan UDK 630* 902 (Quercus robur L.)
Hrast lužnjak (Quercus robur L.) - spoznaje     PDF    TXT     HR 359
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Grubešić, M., Vodolšak, M., Križaj, D. UDK 630* 156
Analiza strukture lovaca na području Krapinsko-zagorske županije     pdf    TXT     HR     EN 361
Sabadi, R. UDK 630* 904
GRČKA- Pregled šumarstva i prerade drva     pdf    TXT     HR     EN 367
 
STRUČNI ČLANCI
     
Zelić, J. UDK 630* 524
Primjena Hohenadlove metode za kontrolu obračuna volumena sastojine i provjeru tarifnog niza     pdf    TXT     HR     EN 391
Sažetak: Za kontrolu volumena sastojine, koja je utvrđena nekom od uobičajenih metoda (primjerne površine, totalna klupaža) moguće je primijeniti metodu Hohenadla.
Pri obračunu volumena sastojine po navedenoj metodi kao modelna stabla, predstavnici sastojine, služe donje i gornje sastojinsko stablo s prsnim promjerima izračunatih iz arimetičke sredine prsnih promjera stabala sastojine umanjenih, odnosno uvećanih za iznos standardne devijacije svih prsnih promjera stabala sastojine.
U članku su za objektivnije saznanje o predstavnicima stabala korištena konkretna i normalna raspodjela prsnih promjera stabala u sastojini, beta - distribucija.
Za kontrolu tarifnog niza (drvnogromadne linije) za hrast kitnjak u konkretnoj sastojini su uz stabla predstavnika, korištene izjednačene visine i pripadajući oblični brojevi po debljinskim stupnjevima.
Hohenadlova metoda bazira se na pretpostavci da se drvnogromadna linija (tarifni niz) može izjednačiti parabolom drugog stupnja.
Usporedbom volumena sastojine za hrast kitnjak i tarifnog niza za hrast kitnjak po prethodnoj metodi i metodi Hohenadla, izračunata je razlika i relativna pogreška volumena sastojine.

Ključne riječi: donje i gornje sastojinsko stablo; Hohenadlova metoda; hrast kitnjak; konkretna i teoretska distribucija stabala; oblični broj; tarifni niz; visina; volumen sastojine
Domac, J., Jakopović, M., Risović, S. UDK 630* 839 742
Burza drvnog ostatka u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 401
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Sedam razloga zašto se ne restruktuiramo     PDF    TXT 407
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H., Dundović, J.
Tematska rasprava na 106. redovitoj Skupštini Hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 409
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
Monti e boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 412
Grospić, F.
Monti e boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 415
Frković, A.
Priručnik za preživljavanje     PDF    TXT 418
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Lastin rep (Papilio machaon L.)     PDF    TXT 420
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Ptice riječkog područja     PDF    TXT 421
Timarac, Z.
Causa ris ili pobjeda razuma nad emocijama?     PDF    TXT 422
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kajba, D.
Izvješće sa šestog sastanka EUFORGEN mrežnog plana za plemenite listače     PDF    TXT 426
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Tomek, R.
Sastanak apsolvenata šumarstva     PDF    TXT 427
 
IN MEMORIAM
     
Skoko, M.
Juraj - Jurica Gašparović (1933 - 1999)     PDF    TXT 429
Skoko, M.
Ladislav Hang (1909-2001)     PDF    TXT 431
Kulić, B.
Mihajlo Merle (1941-2001)     PDF    TXT 433
Lukić, N.
Dr. sc. Đuro Kovačić (1934 - 2002)     PDF    TXT 434

                UNDER CONSTRUCTION