broj: 7-8/2002        pdf (19,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
PREKRETNICA     PDF    TXT     HR 356
 
UVODNI ČLANCI
     
Klepac, Dušan UDK 630* 902 (Quercus robur L.)
Hrast lužnjak (Quercus robur L.) - spoznaje     PDF    TXT     HR 359
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Grubešić, M., Vodolšak, M., Križaj, D. UDK 630* 156
Analiza strukture lovaca na području Krapinsko-zagorske županije     pdf    TXT     HR     EN 361
Sabadi, R. UDK 630* 904
GRČKA- Pregled šumarstva i prerade drva     pdf    TXT     HR     EN 367
Sažetak: Grčka spada među siromašnije članice Zajednice petnaestorice EZ. Kao pretežito mediteranska zemlja, šumarstvo Grčke, zbog oblika njezinog teritorija, reljefa i geografije te posebice povijesti, jedno je od najbolnijih gospodarskih grana te zemlje, u kojoj je s dugom obalom, što je olakšavalo pristupnost, bila i kolijevkom europske civilizacije. Ona je i poprištem neprekidnih borbi i krčenja te šumskih požara, najteže pogođena erozijom. Na takvom erodiranom tlu pučanstvu ne preostaje drugo da u borbi za svakodnevicu koristi zemljište prema onom kakvo ono jest, jer za melioracije i druge zahvate zaštite nije nikada bilo raspoloživih sredstava.
Šumarstvo i prerada drveta u Grčkoj predstavljaju u nacionalnom gospodarstvu tek 0,15 % (šumarstvo) i 1,17 % (prerada drveta). Zbog takvog stanja državi izgleda nije drugo ni preostalo nego da propisima održava nekakvo nemoguće stanje interventnih promašaja (npr. u eksploataciji šuma, prodajama drveta industriji, itd.), što osujećuje bilo kakav značajniji napredak u skoroj budućnosti. Doda li se ovdje ogromna opasnost šteta od požara, u relativnom smislu najteže od svih mediteranskih zemalja, za očekivati je da će Grčka za nekoliko desetljeća biti sve izrazitija uvozna zemlja za drvo i drvne proizvode. Bez vlastite osnove, a isto tako i s malo iskustva u rastućim kvalitetnim zahtjevima tržišta EU, a posebno vlastitog, Grčka će morati uz daleko bolnije zahvate proći put kojega su prošli ili prolaze npr. Portugal, Španjolska ili Irska.

Ključne riječi: geografske i reljefne značajke; proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda; rasprostranjenost šuma; šumarska politika
 
STRUČNI ČLANCI
     
Zelić, J. UDK 630* 524
Primjena Hohenadlove metode za kontrolu obračuna volumena sastojine i provjeru tarifnog niza     pdf    TXT     HR     EN 391
Domac, J., Jakopović, M., Risović, S. UDK 630* 839 742
Burza drvnog ostatka u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 401
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Sedam razloga zašto se ne restruktuiramo     PDF    TXT 407
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H., Dundović, J.
Tematska rasprava na 106. redovitoj Skupštini Hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 409
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
Monti e boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 412
Grospić, F.
Monti e boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 415
Frković, A.
Priručnik za preživljavanje     PDF    TXT 418
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Lastin rep (Papilio machaon L.)     PDF    TXT 420
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Ptice riječkog područja     PDF    TXT 421
Timarac, Z.
Causa ris ili pobjeda razuma nad emocijama?     PDF    TXT 422
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kajba, D.
Izvješće sa šestog sastanka EUFORGEN mrežnog plana za plemenite listače     PDF    TXT 426
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Tomek, R.
Sastanak apsolvenata šumarstva     PDF    TXT 427
 
IN MEMORIAM
     
Skoko, M.
Juraj - Jurica Gašparović (1933 - 1999)     PDF    TXT 429
Skoko, M.
Ladislav Hang (1909-2001)     PDF    TXT 431
Kulić, B.
Mihajlo Merle (1941-2001)     PDF    TXT 433
Lukić, N.
Dr. sc. Đuro Kovačić (1934 - 2002)     PDF    TXT 434

                UNDER CONSTRUCTION