broj: 7-8/2002        pdf (19,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
PREKRETNICA     PDF    TXT     HR 356
Današnjica donosi sve više strepnji pred uništavanjem okoliša, što generira pojavu velikoga broja pristalica općega pokreta zaštite prirode i okoliša te održavanje skupova planetarnoga značenja (Rio de Janeiro, Kioto, Johanesburg). Osobito je poraslo zanimanje za zaštitu šuma, stoje i logično, jer šuma je vegetacijski oblik s velikom ulogom u zaštiti okoliša, posebice u povoljnom ekološkom utjecaju te u očuvanju biološke raznolikosti gena, ekoloških sustava i brojnosti svojti. Hrvatska je s kojih 37 % sklopljenih, pretežito prirodnih šuma, vrlo zanimljiva u zaštiti okoliša. Zahvaljujući poglavito dobrim šumarskim kadrovima u prošlosti i danas, a djelomično i stjecaju povijesnih okolnosti u posljednja dva stoljeća, danas imamo očuvane i dobre šume te dobru šumarsku struku, koja u stručnom pristupu doslovno provodi načelo potrajnosti, polazeći od strukture i funkcioniranja šumskoga ekosustava. Hrvatska je danas zapravo otok očuvanih prirodnih šuma velike biološke raznolikosti u Jugoistočnoj Europi, i to zahvaljujući šumarskoj struci te različitosti reljefnih, geoloških, pedoloških i klimatskih prilika. U laičkom žanru zaštite šume čuju se mišljenja daje šumarska struka nepotrebna u šumi. To je, međutim, potpuno pogrešno, jer šumske ekosustave nitko danas ne poznaje bolje od šumara koji posjeduju bogate informacije o njihovoj strukturi, a šumarska znanost ulazi sve više u problematiku njihova funkcioniranja, uz spoznaju da ne možemo primijeniti rezultate istraživanja iz drugih podneblja. U današnjem političkom i gospodarskom trenutku Hrvatske, znatno utjecanim globalnim, svjetskim i europskim trendom zaštite prirode i okoliša, postavlja se pitanje: kako dalje postupati sa šumama? Odgovor se sastoji u znalačkom korištenju šumarskih znanstvenih disciplina. U gospodarskim šumama treba održavati i unapređivati sve općekorisne funkcije i poboljšavati gospodarsku osnovu, kako bi proizvod šume postigao što veću kakvoću zbog istovremenog postizanja optimalne ekološke, socijalne i gospodarske funkcije šume te daljnjega podržavanja njezine prirodnosti. U zaštićenim šumama, u parkovima prirode i nacionalnim parkovima, postupke sa šumskim ekosustavima potrebno je temeljiti na ekološko-zaštitarskim programima pojedinoga parka s primjerenom šumarskom aktivnošću, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode. U park šumama, šumama za rekreaciju i drugim urbanim šumama postupa se specifično, u skladu s planovima pojedinih objekata. Sa zaštićenom i gospodarskom šumom potrebno je tako stručno postupati da se postigne prirodnost šumskoga ekosustava, njegova stabilnost kojom se jamče hidrološka, vodozaštitna, protuerozijska, klimatska i protuimisijska funkcija, visok stupanj svih oblika biološke raznolikosti, zatim potrajnost uz prirodnu obnovu kojom se izbjegava faza raspadanja prašume koja izuzetno dugo traje i tijekom koje su općekorisne funkcije znatno reducirane. Naglašava se da one predstavljaju osnovu zaštite prirode i okoliša. Osobito sofisticirane stručne intervencije potrebne su šumi poslije nepovoljnih utjecaja "kiselih kiša" i već značajno nazočnih globalnih klimatskih promjena. Želimo li u budućnosti očuvati kakvoću i udjel šuma u Hrvatskoj, njihovu prirodnost i povoljan utjecaj općekorisnih funkcija na okoliš, to nije moguće ostvariti bez vrlo učinkovitoga djelovanja šumarske struke. Prof. dr. se. Branimir Prpić
 
UVODNI ČLANCI
     
Klepac, Dušan UDK 630* 902 (Quercus robur L.)
Hrast lužnjak (Quercus robur L.) - spoznaje     PDF    TXT     HR 359
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Grubešić, M., Vodolšak, M., Križaj, D. UDK 630* 156
Analiza strukture lovaca na području Krapinsko-zagorske županije     pdf    TXT     HR     EN 361
Sabadi, R. UDK 630* 904
GRČKA- Pregled šumarstva i prerade drva     pdf    TXT     HR     EN 367
 
STRUČNI ČLANCI
     
Zelić, J. UDK 630* 524
Primjena Hohenadlove metode za kontrolu obračuna volumena sastojine i provjeru tarifnog niza     pdf    TXT     HR     EN 391
Domac, J., Jakopović, M., Risović, S. UDK 630* 839 742
Burza drvnog ostatka u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 401
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Sedam razloga zašto se ne restruktuiramo     PDF    TXT 407
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H., Dundović, J.
Tematska rasprava na 106. redovitoj Skupštini Hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 409
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
Monti e boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 412
Grospić, F.
Monti e boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 415
Frković, A.
Priručnik za preživljavanje     PDF    TXT 418
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Lastin rep (Papilio machaon L.)     PDF    TXT 420
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Ptice riječkog područja     PDF    TXT 421
Timarac, Z.
Causa ris ili pobjeda razuma nad emocijama?     PDF    TXT 422
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kajba, D.
Izvješće sa šestog sastanka EUFORGEN mrežnog plana za plemenite listače     PDF    TXT 426
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Tomek, R.
Sastanak apsolvenata šumarstva     PDF    TXT 427
 
IN MEMORIAM
     
Skoko, M.
Juraj - Jurica Gašparović (1933 - 1999)     PDF    TXT 429
Skoko, M.
Ladislav Hang (1909-2001)     PDF    TXT 431
Kulić, B.
Mihajlo Merle (1941-2001)     PDF    TXT 433
Lukić, N.
Dr. sc. Đuro Kovačić (1934 - 2002)     PDF    TXT 434

                UNDER CONSTRUCTION