broj: 7-8/2001        pdf (25,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
OBNOVA LUŽNJAKOVIH SASTOJINA OŠTEĆENIH PROPADANJEM     PDF    TXT     HR 365
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vučetić, M. UDK 630* 111+431
Vremenske prilike i šumski požari na Hrvatskom priobalju tijekom 2000.     pdf    TXT     HR     EN 367
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Prpić, B. UDK 630* 263 + 116
Utjecaj vodotehničkih zahvata na stabilnost sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj u primjeru HE Novo Virje     pdf    TXT     HR     EN 379
Šporčić, M., Vondra, V. UDK 630* 945
Magistarski radovi, obranjeni na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, unapređuju šumarstvo!     pdf    TXT     HR     EN 391
Grubešić, M. UDK 630* 156 + 451
Gospodarenje šumom i divljači s osvrtom na probleme u njemačkim šumama     pdf    TXT     HR     EN 405
Zelić, J. UDK 630* 288
Uloga dudovog svilaca (Bombyx mori) i bijelog duda (Morus alba) u svilogojstvu i svilarstvu     pdf    TXT     HR     EN 413
 
STRUČNI ČLANCI
     
Vukelić, M. UDK 630* 902 + 233
Laudonov gaj     pdf    TXT     HR     EN 425
Grospić, F. UDK 630* 902 + 469
Mali prilog poznavanju prilika u šumarstvu Like u drugoj polovici XIX st.     pdf    TXT     HR     EN 437
Božičević, I. UDK 630* 648
Uzorak za pisanje i izradu šumske kronike za sve šumarije Uprave šuma Delnice     pdf    TXT     HR     EN 443
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Biokovo je u svemu posebnost     PDF    TXT 451
Bezak, K.
Prilog raspravi o prihvatljivom režimu podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava     PDF    TXT 455
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Rusi svračak (Lanius collurio L.)     PDF    TXT 457
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF    TXT 458
Dundović, J.
FORSTINFO - lipanj 12/2001. grederi i pokretni stroj za guljenje kore     PDF    TXT 462
 
OBLJETNICE
     
Čorkalo, K., Medvedović, J.
Obilježavanje 30. obljetnice centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima     PDF    TXT 463
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Posarić, D.
Ekskurzija "Hrvatskih šuma" u Republiku Češku     PDF    TXT 465
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Pernar, N.
IX Kongres hrvatskog tloznanstvenog društva "Gospodarenje i zaštita tla za buduće generacije"     PDF    TXT 468
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Ivančević, V.
Prošla 2000. godina bila je u znaku žive aktivnosti senjskog ogranka Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 470

                UNDER CONSTRUCTION