broj: 7-8/1999        pdf (27,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
ZNAČENJE ŠUME U EKOLOGIJI KRAJOLIKA     PDF    TXT     HR 285
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vukelić, J., Baričević, D., Perković, Z. UDK 630* 188 + 907 (001)
Vegetacijske i druge značajke zaštićenog dijela "Slatinskih podravskih šuma"     pdf    TXT     HR     EN 287
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Iz popisa zaštićenih biljnih vrsta u Republici Hrvatskoj: Naglavice ili zavrate     PDF    TXT 300
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Topić, V. UDK 630* 232 + 232.1 + 233 (001)
Površinski kopovi na kaštelanskom području i mogućnosti njihove sanacije*     pdf    TXT     HR     EN 301
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Trinajstić, I., Franjić, J. UDK 630* 188
Šume bukve s dlakavim šašom (Carici pilosae-fagetum Oberdorfer 1957) u vegetaciji Hrvatske*     pdf    TXT     HR     EN 311
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Harapin, M. UDK 576.89
Krpelji i neke antropozoonoze     pdf    TXT     HR     EN 323
Kružić, T. UDK 630* 679
Razvoj računalnih informacijskih sustava šumarstva Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 329
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Čestitam, kolega Marušiću!     PDF    TXT 337
Ranogajec, B.
Sigurnost i zdravlje šumskih radnika - poticaj za njihovo unapređenje u Hrvatskoj (2)     PDF    TXT 339
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Dani hrvatskoga šumarstva: Otvaranje i 103. redovita skupština HŠD-a     PDF    TXT 343
Jakovac, H.
Savjetovanje na temu: Aktualni problemi i zadaće hrvatskoga šumarstva -Tema 1.: Upravljanje i gospodarenje zaštićenim objektima prirode (poticatelji rasprave: T. Starčević, R. Laginja, V. Čamba, D. Getz)     PDF    TXT 346
Jakovac, H.
Savjetovanje na temu: Aktualni problemi i zadaće hrvatskoga šumarstva -Tema 2.: Vodoprivredna naknada - stanje i prijedlozi za rješenje (poticatelj rasprave: P. Jurjević)     PDF    TXT 359
Jakovac, H.
Savjetovanje na temu: Aktualni problemi i zadaće hrvatskoga šumarstva -Tema 3.: Zapošljavanje šumarskih djelatnika i razvoj poduzetništva u šumarstvu (poticatelj rasprave: J. Dundović)     PDF    TXT 363
Jakovac, H.
HOC Bjelolasica - natjecanje šumarskih radnika     PDF    TXT 371
Ivančević, V.
Hrvatsko šumarsko društvo - Ogranak Senj obilježilo ovogodišnje Dane šumarstva     PDF    TXT 377
Pleše, V.
Ekipno i pojedinačno Šumarija Crni lug prva     PDF    TXT 377
Ivančević, V.
U povodu proglašenja nacionalnog parka "Sjeverni Velebit"     PDF    TXT 378
Vukelić, M.
Minirana područja Uprave šuma Gospić     PDF    TXT 382
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Ptice Hrvatske i Europe     PDF    TXT 387
Jakovac, H.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš - Gljivične bolesti šumskoga drveća     PDF    TXT 389
Mikloš, I.
Revista Forestal Venezolana     PDF    TXT 391
Timarac, Z.
Bogata lovna nakladnička djelatnost     PDF    TXT 393
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF    TXT 395
 
OBLJETNICE
     
Tomek, R.
Zlatni pir apsolvenata šumarstva     PDF    TXT 396
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Martinić, I.
Problemi iskorištavanja šuma i promjena tehnologija na kraju stoljeća     PDF    TXT 397
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Sporazum o osnovama suradnje između Hrvatskoga i Mađarskoga šumarskog društva     PDF    TXT 398
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Grubešić, M.
Fotografije postale aktualne nakon 60 godina     PDF    TXT 402
 
IN MEMORIAM
     
Živković, V.
Mladen Mrzljak, dipl. inž. šum. (1916 - 1999)     PDF    TXT 405
Glavaš, M., Harapin, M.
Prof. dr. Milan Androić (1913 - 1999)     PDF    TXT 405

                UNDER CONSTRUCTION