broj: 7-8/1998        pdf (21,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
B. Prpić
Šumski požari - tema ljeta     PDF    TXT     HR 301
Matić, S.
Promišljanja o stanju šumarstva Hrvatske na pragu 21. stoljeća     PDF    TXT 305
Tarnaj, I.
Promišljanja o stanju šumarstva Hrvatske na pragu 21. stoljeća     PDF    TXT 307
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Susmel, L. UDK 630* 629 + 425. (Abiety-Fagetm dinaricum Treg. 1957) 001.
Šume Gorskoga kotara jučer i danas     pdf    TXT     HR     EN 309
Meštrović, Š., Matić, S., Tustonjić, A., Pavelić, J. UDK 630* 619 : 272 + 907.001.
Šume medvednice jučer - danas - sutra     pdf    TXT     HR     EN 315
Štefančić,A. UDK 630* 325 + 859. 001.
Udio drvnih sortimenata u votumenu krupnog drva do 7 cm promjera za običnu bukvu u jednodobnim sastojinama     pdf    TXT     HR     EN 329
 
STRUČNI ČLANCI
     
Zelić, J. UDK 630* 226 (Abieti-Fagetum pannonicum Rauš 1969)
Preborni oblik gospodarenja šumskim sastojinama bukve i jele na Papuku (ekološki pristup)     pdf    TXT     HR     EN 339
Frković,A. UDK 630* 156 + 945.3
Rezultati ostvarivanja programa Šumarske škole Karlovac na osposobljavanju zaposlenika "Hrvatskih šuma" za ocjenjivače lovačkih trofeja     pdf    TXT     HR     EN 347
Pičman, D., Pentek, T. UDK 630* 381 + 383
Tehnologija rada pri stabilizaciji šumskih cesta primjenom cementa     pdf    TXT     HR     EN 353
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Prpić, B.
Održivi razvoj šumovitoga krajobraza riječne nizine.     PDF    TXT 359
Bergman,B.
Nekonvencionalna rasprava o "paradigmi održivi razvoj"     PDF    TXT 360
 
AKTUALNO
     
Starčević, T.
Protiv požara; strukom i programom !     PDF    TXT 363
Dundović, J.
Komparativni podaci o poslovanju "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb u razdoblju od 1995. do 1997. godine     PDF    TXT 365
Getz, D.
Početak kraja Kopačkog jezera u Baranji     PDF    TXT 369
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, Dušan
A. Pranjić, N. Lukić: Izmjera šuma.     PDF    TXT 373
Mikloš, I.
Folia forestalia polonica, Serija A - Šumarstvo, br. 39     PDF    TXT 375
Mikloš, I.
Plant research and development (Istraživanje bilja i razvoj)     PDF    TXT 376
Mikloš, I.
Annales de la recherche forestiere au Maroc     PDF    TXT 377
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Martinić, I., Hrašovec, B., Bilandžija, J.
Treća ministarska konferencija o zaštiti europskih šuma - Lisabon, od 2. do 4. lipnja 1998     PDF    TXT 378
Presečan, M.
INTERFORST 98., München 8. - 12. srpnja 1998.     PDF    TXT 381
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 383
Jakovac, H.
Zapisnik sa 102. redovite skupštine HŠD-a     PDF    TXT 385
Jakovac, H.
Zaključci 102. redovite skupštine HŠD-a     PDF    TXT 391
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, V.
Petar "Pejo" Marković     PDF    TXT 394

                UNDER CONSTRUCTION