broj: 7-8/1996        pdf (20,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199607 and arb=1 order by id

B. Prpić
ŠUMARSKA ETIKA     PDF    TXT     HR 297
Uskoro će minuti 150 godina kako djelujemo kao struka. Taj vremenski odsječak nije tako dug u našim stručnim planovima, a život u šumi trebao bi teći bez većih promjena uz iznimku rijetkih klimatskih ekscesa kao što su olujni vjetrovi što ruše stabla, dugotrajne suše i ekstremno niske temperature, što prisiljava šumu i šumare na ponovno uspostavljanje biološke ravnoteže. To je, međutim, idealno zamišljen životni tijek šume koji bi se zaista i zbivao da nema čovjeka. Tuđinski utjecaj u prošlome stoljeću koji je nepovoljno utjecao i na šume, pokrenuo je hrvatske šumare da se organiziraju i tako osiguraju potrajnost hrvatskih šuma. Uzmemo li samo jedan od pokazatelja-površinu šuma u Hrvatskoj, koja je danas ista kao i prije 150 godina, šumarska udruga je opravdala svoje postojanje. Pravi razlog njezina uspjeha nalazimo u stalnome pridržavanju šumarske etike. Minulih 150 godina obilježeno je promjenama i neprekidnim pritiskom na hrvatsko šumsko bogatstvo. Postoje i dokazi o pretakanju hrvatskoga šumarskoga novca u Beč, Budimpeštu i Beograd, dok je npr. Slavonija, naša lužnjakovim šumama najbogatija pokrajina, tonula u blatnjavim cestama. Šumarska etika došla je do punoga izražaja u razdoblju samoupravljanja kada je dohodak dvjestotinjak šumarskih organizacija zavisio o količini, a naročito o kvaliteti posječenih stabala i kada su uzgojni radovi smatrani nepotrebnim troškom. Ovaj materijalni izazov prebrođen je budući daje većina šumara poštivala postulate struke. Ovu godišnjicu slavimo u slobodnoj Domovini, a kao struka ponosni smo kako na naše jubileje tako i na kakvoću hrvatskih šuma. One danas imaju značajan ekološki i sirovinski kapital koji smo u proteklih 150 godina očuvali i oplodili. I još veće je zadovoljstvo primjetiti kako šumarska etika ima uzlazni tijek. Prof. dr. se. B. Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, I., Franjić, J., Samardžić, J., Samardžić, I. UDK 630*187.001(497.13)
Fitocenološke značajke šuma sladuna i cera (as. Quercetum frainetto-ceris Rudski 1949) u Slavoniji (Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 299
Vrdoljak, Ž. UDK 630*272:226.001 (497.13)
Park šuma Marjan, razvoj, sadašnje stanje i smjernice za budući tretman     pdf    TXT     HR     EN 307
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Getz, D. UDK 630*151(497.13-Baranja)
Preliminarna istraživanja ekologije patke njorke. (Aythya nyroca), na području posebnog zoološkog rezervata "Kopački rit" i ribnjaka "Podunavlje" u Baranji     pdf    TXT     HR     EN 319
 
ERRATA CORRIGE
     
U Šum. listu br. 3-4/96.     PDF    TXT 326
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B. UDK 630*175.272:181.2(497.13)
Introdukcija i aklimatizacija drvenastih egzota-četinjače - u zagrebačkim parkovima     pdf    TXT     HR     EN 327
 
STRUČNI ČLANCI
     
Starčević, T. UDK 630*231.48(497.13)
Problematika prirodne obnove hrastovih šuma u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 335
Ivan Tolić UDK 630*231:242(497.13) Tolić, L:
Njegom do kvalitetne stabilne sastojine i drvne mase     pdf    TXT     HR     EN 339
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Mikloš, I.
ECOLOGIA, Madrid, 1995.     PDF    TXT 347
Mikloš, I.
Acta Facultatis Ecologiae Zvolen     PDF    TXT 348
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Mayer, B.
Kroz "Reagiranja" do bolje suradnje vodoprivrede i šumarstva     PDF    TXT 349
"Hrvatska vodoprivreda", Braun, M. i Milović, B.
Neargumentirano utvrđivanje osnovnog uzroka sušenja nizinskih šuma sjeverne Hrvatske)     PDF    TXT 349
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Gračan, J.
Očuvanje biološke raznolikosti plemenitih listača.     PDF    TXT 355
Komlenović, N.
Koordinacijski sastanak sa savjetovanjem po programu ICP- Forests Prag/Želiv     PDF    TXT 359
Komlenović, N.
12. godišnji sastanak predstavnika zemalja koje su uključene u program UN-ECE/EU ICP Forests     PDF    TXT 360
Gračan, J.
XI svjetski šumarski kongres     PDF    TXT 363
 
ODLIKOVANI ŠUMARSKI STRUČNJACI
     
Vukelić, J.
Josip Dundović dipl. inž. šum     PDF    TXT 364
 
OBLJETNICE
     
Stojković, M.
Šumarsko društvo nakon 90 godina u Turopoljskom lugu     PDF    TXT 365
Frković, A.
510 godina Urbara grada Modruša     PDF    TXT 366
Böhm, Z.
70 godina inovacije     PDF    TXT 367
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Ivančević, V.
Ante TOMAŠEVIĆ     PDF    TXT 369
Jakovac, H.
Juro ČAVLOVIĆ     PDF    TXT 371
Prpić, B.
Vicko IVANČEVIĆ     PDF    TXT 372
Trinajstić, I.
Josip FRANJIĆ     PDF    TXT 374
Jakovac, H.
Ivan MARTINIĆ     PDF    TXT 375
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik sa 9. sjednice U. O. HŠD-a     PDF    TXT 377

                UNDER CONSTRUCTION