broj: 7-8/1988        pdf (16,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Konrad Pintarić UDK 630*561 (Picea sitchensis L.)
Ritam prirašćivanja u visinu sitkanske smrče (Picea sitchensis L.) u ovisnosti od provenijencije     PDF    TXT 301
Kastori, R., Miljković, D., Potkonjak, A. i Nikšić, R. UDK 630*232.328
Utjecaj fitohormona na ožiljavanje zelenih reznica listopadnog i zimzelenog u-krasnog šilja i drveća     PDF    TXT 317
Jurković, M. UDK 630*231 (Div. spec. exote)
Fruktifikacija i subspontano razmnožavanje drvenastih egzota u arboretumu Botaničkog vrta u Zagrebu     PDF    TXT 327
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Vidaković, M. UDK 630*232:631.459.01
Istraživanja i pošumijivanja degradiranih zemljišta     PDF    TXT 335
 
STRUČNI ČLANCI
     
Rauš, Đ., Vukelić, J. i Španjol, Ž. UDK 630*28 (Robinia pseudoacacia L.)
Bagremove šume kao ispaša za pčele     PDF    TXT 351
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 360
 
STRUČNI ČLANCI
     
Šojat, M. UDK 631.466.1.2
Mikrobiološka istraživanja nekih šumskih tala direktnim metodama     PDF    TXT 361
Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H. i Miler, N. UDK 630*681
Što se može dogoditi?     PDF    TXT 367
 
KNJIGE I ČASOPISI a) knjige
     
Klepac, D.
NUOVE METODOLOGIE NELLA ELABORAZIONE DEI PIANI DI ASSESTAMENTO DEI BOSCHI, Bologna, 1977     PDF    TXT 372
Klepac, D.
Horst Kramer, Alparslan AKca: LEITFADEN FÜR DENDROMETRIE UND BESTANDESINVENTUR, Frankufrt am Main, 1987. . .     PDF    TXT 373
Golubović, U.
Branko Kraljić: Usavršavanje kalkulacija u primarnoj preradi drva u svrhu deduktivnog izračunavanja ekonomskih opravdanih cijena njezinih drvnih sirovina     PDF    TXT 374
Piškorić, O.
Branislav Begović : Šumska privreda Bosne i Hercegovine 1918. — 1941., Sarajevo 1985     PDF    TXT 376
Piškorić, O.
ANALI ZA ŠUMARSTVO, Vol. 12     PDF    TXT 378
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
ZAPISNIK 16. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza DITŠDI Hrvatske, održane 26. travnja 1988. g. u Zagrebu.     PDF    TXT 380
ZAPISNIK 93. SKUPŠTINE SAVEZA DITŠDI Hrvatske, održane 26. svibnja 1988. g. u Zagrebu.     PDF    TXT 383
Vilček, E.
Šumari DRUŠTVA ITŠDI Zagreb u šumama Macelj gore .     PDF    TXT 397

                UNDER CONSTRUCTION