broj: 7-8/1973        pdf (8,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=197307 and arb=1 order by id

 
DENDROMETRIJA
     
A. Pranjić UDK 519.27:634.0.568
Korelacijske analize visinskog prirasta, visine, prsnog promjera i debljinskog prirasta u nekim sastojinama jele     PDF    TXT 261
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
J. Gračan UDK 634.0,165.5:634.0.181.6:634.0.174.7 Larix decidua
Varijabilnost nekih svojstava evropskog ariša populacije Varaždinbreg     PDF    TXT 275
 
DENDROMETRIJA
     
V. Hitrec UDK 519.2
Izjednačenje podataka metodom najmanjih kvadrata bez Gaussovih normalnih jednadžbi     PDF    TXT 293
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Posavec, K.
Kratki prikaz povijesnog razvoja šuma i šumarstva Like     PDF    TXT 298
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Piškorić, O.
Neki rezultati istraživanja prirasta stabala u skupnom rastu     PDF    TXT 310
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
B. B.
Gozdarski vestnik, 30 (1972), br. 1—10. Kazalo članaka, prikaza, stručnih obavijesti i izvještaja     PDF    TXT 313
B. B.
Narodni šumar, 26 (1972), br. 1—12. Kazalo članaka, prikaza, stručnih obavijesti i izvještaja     PDF    TXT 314
B. B.
Šumarstvo, 25 (1972), br. 1—12. Kazalo članaka, prikaza, stručnih obavijesti i izvještaja     PDF    TXT 315
B. B.
Les, (1972), br. 1—10. Kazalo članaka, prikaza, stručnih obavijesti i izvještaja     PDF    TXT 316

                UNDER CONSTRUCTION