broj: 7-8/1971        pdf (10,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA
     
I. Dekanić
Inteziviranje proizvodnje drva u cenozi hrasta kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum croaticum Horv.) primjenom intenzivnih proreda i fertilizacije različitim mineralnim gnojivima     PDF    TXT 197
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
S. Bojanin
Analiza rada zglobnih traktora kod izvlačenja debala     PDF    TXT 231
 
PEDOLOGIJA
     
N. Komlenović
Istraživanje godišnjih promjena sadržaja hraniva u iglicama europskog ariša, američkog borovca i zelene duglazije     PDF    TXT 256
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Bađun, S.
Prof. dr ing. Juraj Krpan: »Tehnologija furnira i ploča«     PDF    TXT 273
Ettinger, Z.
Prof. dr ing. Roko Benić: »Organizacija rada u drvnoj industriji«     PDF    TXT 274
 
NEKROLOZI
     
Janićijević, C.
Ing. Šefket Kuloglija     PDF    TXT 275

                UNDER CONSTRUCTION