broj: 7-8/1970        pdf (12,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
DENDROMETRIJA
     
Pranjić, A.
Sastojinske visinske krivulje hrasta lužnjaka     PDF    TXT 201
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Lovrić, N.
Dimenzioniranje kolničkih konstrukcija šumskih puteva     PDF    TXT 221
 
ZAšTITA šUMA
     
Klepac, D.
Kako utvrditi postotak smanjenja asimilacijske površine u zaraženim jelovim šumama?     PDF    TXT 229
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Tomac, Z.
Uloga omjera smjese u određivanju smjernica gospodarenja (odnosno određivanja etata) pomoću tabela normalnih masa u prebornim šumama (Fagetum abietetosum croaticum Horv.)     PDF    TXT 233
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Milatović, S.
Otpornost borovca (Pinus strobus L.) na snježne padavine     PDF    TXT 239
 
VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
     
Klepac, D.
Obrazovne potrebe u šumarstvu i drvnoj industriji s obzirom na tehničko-tehnološke i društvene transformacije u svijetlu srednjoročnog plana razvoja     PDF    TXT 243
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Izvještaj o radu IV Plenuma zajednice šumarskih fakulteta Jugoslavije     PDF    TXT 255
 
VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
     
Popovski, P.
Problemi visokoškolske nastave na šumarskim faktultetima Jugoslavije     PDF    TXT 259
Mirković, D.
Režim studija kao sredstvo za podizanje kvalitete nastave .     PDF    TXT 265
Tucović, A.
Diplomski rad kao sredstvo za podizanje kvalitete studija     PDF    TXT 270
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Društvena aktivnost studenata šumarstva Jugoslavije.     PDF    TXT 273
 
KONGRESI, KONFERENCIJE, IZLOŽBE
     
Benić, R. — Bojanin, B.
Internacionalni simpozij o mehanizaciji u iskorišćavanju šuma u Ljubljani.     PDF    TXT 276
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Bojanin, S.
Dr Kaldy Jozsef — Erdögazdasagi anyagmozgatas gepei es technologiöja I. es II. resz (Tehnologija iznošenja i strojevi za iznošenje u šumarstvu, I. i II. dio)     PDF    TXT 278
Neidhardt, N.
Dendrokronologija     PDF    TXT 278
Tomanić, S.
Arvesen Anton — Snarekjring av tommer i hele lengder med terrenggaende traktorer (Privlačenje cijelih debala poljoprivednim i zglobnim šumskim traktorima)     PDF    TXT 279

                UNDER CONSTRUCTION