broj: 7-8/1968        pdf (11,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Emrović B.
Vrijeme prijelaza     PDF    TXT 253
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Bojanin S.
Ovisnost utroška vremena za sakupljanje smole crnoga bora o uvjetima rada     PDF    TXT 264
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Cestar D. i Hren V.
Prilog definiciji sastojinskih oblika panjača, panjača sa stablima iz sjemena i šibljaka     PDF    TXT 279
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Klepac D.
Formiranje šumarskih kadrova u Meksiku — Training of forest staffs in Mexico — Formation du personnel forestier au Mexique — Forstpersonalausbildung in Mexiko.     PDF    TXT 285
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Plenum Centr. odb. Sav. inž. i teh. šum. i ind. za prer. drva Jugoslavije, održanog 25. i 26. maja 1968. u Oteševu (Makedonija).     PDF    TXT 299
Dodatak zapisniku sa II. plenuma SITŠIDI Jugoslavije     PDF    TXT 300
15. sjed. U. O. Sav. ITŠIDI Hrv. odr. 29. II 1968.     PDF    TXT 301
16. sjed. U. O. k. g. 4. IV 1968.     PDF    TXT 302
Plenum Sav. ITŠIDIH u Kutini 8. VI 1968. .     PDF    TXT 302
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Kalinić M.
Pedogenetsko proučavanje tala i izrada pedološke karte Hrvatske     PDF    TXT 314
 
KONGRESI, KONFERENCIJE, IZLOŽBE
     
Ćurić R.
Diskusioni sastanak sa temom: istraživanje tipova čistih bukovih šuma i mješovitih šuma bukve jele i smrče u Bosni     PDF    TXT 315
 
RAZNO
     
Golubović U.
Obavijest (Odgovor I. Horvatu)     PDF    TXT 320
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Klepac D.
Prodan — Holzmesslehre.     PDF    TXT 321
Hren V.
Wenk — Kontrola rasta u okviru uređivanja šuma     PDF    TXT 323
Hren V.
Kreibig — Iskorištavanje terestričkih fotogrametrijskih snimaka stabala pomoću točkasto-brojčane metode.     PDF    TXT 324
Hren V.
Wolf— Boja, novi elemenat kod dešifriranja snimaka intenzivno gospodarenih šuma .     PDF    TXT 324
Hren V.
Wolf — Zračna snimka, diagnostičko pomoćno sredstvo za operativne radove kod zaštite šuma     PDF    TXT 325
Hren V.
Wolf — Racionalizacija procjene stanja šuma     PDF    TXT 325
 
NEKROLOZI
     
Dekanić I.
Milan Anić     PDF    TXT 326

                UNDER CONSTRUCTION