broj: 7-8/1967        pdf (12,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Vajda Z.
Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 269
 
DENDROLOGIJA
     
Ničota B., Stamenkov M.
Hermafroditni cvjetovi kod bukve (Fagus moesiaca Mâly-Czecz)     PDF    TXT 284
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Šafar J.
Izmjena bukve i jele na panonskim gorama     PDF    TXT 291
 
RAZNO
     
Bojanin S.
Smolarenje bijelog bora (Pinus silvestris L.) francuskom i američkom (1/2 bark chipping) metodom (utrošak vremena i proizvodnost rada)     PDF    TXT 299
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Šulentić F.
Ekonomsko-financijska osnova gospodarenja kao sastavni dio šumsko-privredne osnove     PDF    TXT 311
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Plenum Saveza ITŠID Hrvatske (Delnice 17/6 1967)     PDF    TXT 320
Kovačević Z.
Program razvoja Š. G. Delnice     PDF    TXT 323
Vuković D.
Stanje šum. i drv. ind. Gorskog Kotara u privrednoj reformi     PDF    TXT 327
 
KONGRESI I KONFERENCIJE
     
Radovčić A
Evr. komis. za šumar. (13. zasjedanje u Rimu 15—19/5 1967)     PDF    TXT 332
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Šafar J.
Čokl M. — Donja taks. granica i njezina ekonomičnost     PDF    TXT 338
 
STRANO ŠUMARSTVO i LITERATURA
     
Knežević Đ.
Nešto o šumarstvu Indije     PDF    TXT 341
 
NEKROLOZI
     
Anić M.
Prof. dr B. Maksić     PDF    TXT 346

                UNDER CONSTRUCTION