broj: 7-8/1965        pdf (16,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO
     
Neidhardt N., Lovrić N.
Tačnost određivanja centričkih kuteva izmjerom duljina kod trasiranja šumskih putova     PDF    TXT 277
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Kraljić B.
Skraćenje radnog tjedna u anketiranim poduzećima šumarstva, drvne industrije i industrije celuloze i papira Jugoslavije     PDF    TXT 284
 
RAZNO
     
Anić M.
Problemi fitocenološke nomenklature     PDF    TXT 305
 
PEDOLOGIJA
     
Martinović J.
O iskorišćavanja ilimeriziranih tala za uzgoj četinjača na bjelovarskom području     PDF    TXT 316
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Sučević M.
Položaj šumarstva u novoj privrednoj reformi     PDF    TXT 328
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Bura D.
Plantažno gajenje četinara brzog rasta u Italiji (tennološko-tehnička iskustva)     PDF    TXT 331
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Savetovanje o potrebama i mogućnostima unapređenja gazdovanja šumama uvođenjem savremenih metoda u gajenju šuma, održano 5. i 6. maja 1965. god. u Beogradu, u organizaciji Saveza za šumarstvo, drvnu industriju i industriju papira Savezne privredne komore     PDF    TXT 352
 
RAZNO
     
Kopčić I.
Visoko priznanje prof. Miletiću     PDF    TXT 369
Perc Z.
Čuvajmo prirodu.     PDF    TXT 370
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Kovačević J.
Kušan F., Klapka B. — Ein besonderer Tannenwald aut dem Biokovo in Dalmatien (Jedna interesantna šuma na Biokovu u Dalmaciji)     PDF    TXT 372
Kovačević J.
Kušan F., Martinis Z. — Das Verbreitungszentrum von Ephedra nebrodensis Tin. in Kroatien (Centar rasprostranjivanja Ephedre nebrodensis Tin. u Hrvatskoj)     PDF    TXT 373
Kovačević J.
Kušan F., Kajtna A. — Populations of Mountain Pin, Pinus mugo Turra in the mountains of Croatia (Populacije bora krivulja -- P. Pinus mugo Turra na planinama Hrvatske)     PDF    TXT 373
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Klepac D.
Ministere de l´agriculture, direction générale des eaux et forets: Manuel pratique d´aménagement. Paris 1964     PDF    TXT 376
Klepac D.
Bernardo Hellrigl — Osservazioni teoriche sulle equazioni stereometriche, Italia Forestale e Montana, Novrembre—Décembre 1964, Firenze. Teoretska razmatranja o jednadžbama s jednom nepoznanicom     PDF    TXT 376
Klepac D.
Bernardo Hellrigl — Sull´impiego dei registratori magnetofonici nei rilievi forestall, Italia Forestale e Montana, Luglio—Agosto 1964, Firenze. O upotrebi magnetofona u šumarstvu.     PDF    TXT 377

                UNDER CONSTRUCTION