broj: 7-8/1953        pdf (14,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=195307 and arb=1 order by id

 
EKONOMIKA ŠUMARSTVA
     
urbanovski
Ekonomika proizvodnje i potrošnje drveta u Evropi i naš posleratni izvoz     PDF    TXT 297
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
Ing. L. Vujičić
Proizvodnost mašina i iskorišćavanja predmeta rada     PDF    TXT 320
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. M. Glavač
Neki problemi fruktifikacije i C/N teorija     PDF    TXT 323
 
INOSTRANO ŠUMARSTVO
     
Dr. I. Horvat
Bilješke sa studijskog puta po Engleskoj     PDF    TXT 330
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
ing . Josip Šafar
Razmatranje o problemima preborne šume.     PDF    TXT 344
 
OSTALO
     
Ing .D. Radimir
Fotografska snimanja šuma i šumskih objekata     pdf    TXT 347
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Ing. M. Špiranec
Ing. Bujukalić: Uloga i značaj šuma u privredi naše zemlje     PDF    TXT 357
Ing. J. Šafar
Wraber: O gozdno gospodarskim in kulturnoznanstvenem pomenu pragozdnih rezervatov     PDF    TXT 358
Ing. J. Šafar
Wraber: Prirodno gospodarski temelji razmejevanja gozdnih in kmetijskih zemljišč     PDF    TXT 358
Dr. J. Kovačević
Mayer: Seznam prapotnic in cvetnic Slovenskega ozemlja     PDF    TXT 359
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I PREDAVANJA
     
Ing. Z. Gračanin
Hartmann: Waldbodenmelioration als Mittel zur Produktionssteigerung     PDF    TXT 359
Ing. Z. Gračanin
Leibundgut: Beitrag zur Anwendung synthetischer Wuchsstoffe im Waldbau     PDF    TXT 360
Ing. Z. Gračanin
Duchaufour: Regeneration de L´epicea et Pedologie     PDF    TXT 360
Ing. S. Brixy
Rupf: Der Forstpflanzgarten     PDF    TXT 361
Ing. I. Podhorski
Bauer: Die Roteiche     PDF    TXT 363
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Ing. Đ. Knežević
Domaći stručni listovi     PDF    TXT 363
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Ing. O. Piškorić
Kongres biologa Jugoslavije     PDF    TXT 365
Ing. Ž. Hajdin
Rezolucija kongresa biologa Jugoslavije     PDF    TXT 367
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I PREDAVANJA
     
Dr. R. Benić
Wüster: Die Herstellung der Sägeblätter für Holz     PDF    TXT 369

                UNDER CONSTRUCTION