broj: 7-8/1947        pdf (12,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Prvo Savjetovanje šumarskih inženjera i tehničara FNRJ (rezolucija)     PDF    TXT 193
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA, GRADNJA PROMETALA
     
Ing. A. Simonović.
Nekoliko riječi o projektovanju uzdužnog profila suvog točila     PDF    TXT 198
 
RAZNO
     
Ing. P. Ziani
O osnovama organizacije naučno-istraživačkog šumarskog rada     PDF    TXT 222
 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
Ing. D. Trifunović
Normiranje cena drvetu u šumskoj proizvodnji i ekspolatacija     PDF    TXT 236
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA, DRVNA INDUSTRIJA
     
Ing. D. Trifunović
O standardu neobrađenog drva     PDF    TXT 249
 
IZ STRUČNE KNJIŽEVNOSTI
     
M.
»Narodni šumar«     PDF    TXT 261
M.
Ing. S. Flögl: Osnovna građevna mehanika     PDF    TXT 262

                UNDER CONSTRUCTION