broj: 7-8/1937        pdf (26,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. DENDROGEOGRAFIJA.
     
Dr. I. Horvat
Pregled šumske vegetacije u Hrvatskoj.     PDF    TXT 337
Dr. J. Balen
Drugi prilog poznavanju naših mediteranskih šuma.     PDF    TXT 345
 
ŠUMARSKA POLITIKA I ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. M. Plavšić
Oporezivanje šuma.     PDF    TXT 447
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINE.
     
c) Skupština podružnice J. Š. U. Beograd održane 9. V. 1937. u Beogradu     PDF    TXT 465
d) Zapisnik 3. redovne sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 7. III. 1937. u Beogradu.     PDF    TXT 465
e) Zapisnik 4. redovne sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 13. VI. 1937. u Zagrebu     PDF    TXT 481
 
OBAVIJESTI. ISKAZI. POZIVI.
     
Upozorenje članovima J. Š. U. o datumu održavanja glavne skupštine u Novom Sadu     PDF    TXT 491
Naučna ekskurzija u Čehoslovačke šume .     PDF    TXT 491
Upozorenje glede prijave za sudjelovanje na internacionalnoj konferenciji za upotrebu drva u Parizu     PDF    TXT 491
Poziv članovima na upis u »Posmrtnu pomoć«.     PDF    TXT 492
Poziv članovima na upis u »Posmrtnu pomoć«.     PDF    TXT 492
 
LIČNE VIJESTI. Nekrolozi.
     
Inž. Lj. Marković
† Inž. Stevan Ivanović.(ćir.)     PDF    TXT 493
 
a) DOMAĆA.
     
Ing. M. Anić
Glasnik za šumske pokuse br. 5, Zagreb 1937.     PDF    TXT 496
Dr. N. Neidhardt.
Ing. M. Svečnikov — Ing. A. Kostić: Račun izravnanja I. dio. Teorija grešaka, Beograd 1937.     PDF    TXT 497

                UNDER CONSTRUCTION