broj: 7-8/1917        pdf (17,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=191707 and arb=1 order by id

 
     
Napisao ing. Levin Heisinger, šumar i. o. Gj.
O kanalizaciji nizinskih šuma u opće, a podravskih napose.     PDF    TXT 207
Napisao Ante Kern, kr. šumar, nadzornik.
Praksa uređenja šuma u opće, a kod zem. zajednica napose.     PDF    TXT     HR 249
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Premještenja. — Umirovljenja     PDF    TXT 271
 
Društvene vijesti:
     
Darovi pripomoćnoj zakladi. — Novi utemeljiteljni članovi. — Uplaćene članarine — Zapisnik o sjednici upravljajučeg odbora hrv.-slav, šumarskog društva, koja je održana na 8. lipnja 1917. — Zapisnik sastavljen dne 5. kolovoza 1917. prigodom obdržavanja glavne skupštine hrv. slav. šumar. društva. — Izvješće o XXXIX. glavnoj skupštini hrv. slav. šumarskog društva     PDF    TXT 272
 
Iz trgovine drvom:
     
Centrala za unovčivanje drva. — Iskaz o veleprodajama kod gjurgjevačke imovne općine u godinama 1913./14., 1914./15., 1915./16. i 1916./17. - Pregledni iskaz vrhu postignutog utržka prigodom dražbenim putem unovčenih ogrijevnih drva u razdoblju od godine 1913./1914. do 1916./17. kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima. — Pregledni iskaz podataka drvosjeka za . veleprodaju u god. 1913./14., 1914./15., 1915./16., 1916/17. kod petrov. i. o.     PDF    TXT 282
 
Razne vijesti:
     
Predavanje.     PDF    TXT 290
Predavanje.     PDF    TXT 290

                UNDER CONSTRUCTION