broj: 7-8/1911        pdf (11,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše D. Polaček
Držanje i paša koza u području županije ličko-krbavske.     PDF    TXT 273
 
Osobne vijesti:
     
Premještenja. — Umrli.     PDF    TXT 294
 
Društvene vijesti.
     
Ovogodišnja redovita glavna skupština hrv.-slav, šumar, društva. — Zapisnik spisan dne 12. veljače 1911. u Šumarskom domu u Zagrebu, prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav, šum. društva. — Nacrt proračuna za godinu 1912. predložen XXXV. redovitoj glavnoj skupštini društva. — Zaključni račun imovine hrv.-slav, šumarskog društva koncem god. 1910. — Zaključni račun pripomoćne zaklade hrv.-slav, šumar. društva (u spomen nadšum. V. Köröskenyi-a) koncem g. 19l0. — Zaključni račun zaklade utemeljene na spomen pok. Andrije Borošića, tajnika hrv.-slav, šumar, društva, te kr zemalj. šumar, nadzornika, koncem god. 1910. — Zapisnik od 20. svibnja 1911. spisan u društvenim prostorijama Šumarskoga doma u Zagrebu. — Honoriranje članaka.     PDF    TXT 296
 
Zakoni i naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu od 2. lipnja 1911. broj 11 349. o priznanju ravnopravnosti izmedju šumar.-mjernič. tečaja kr ug. rudar, i šumar, visoke škole u Selmeczbanyi i kr. šumarske akademije u Zagrebu — Naredba glede sakupljanja statističkih podataka o pošumljenjima, koja su izvedena na temelju šumsko-gospodarstvenih osnova, izdana je po kr. hrv.-slav.-dalm. zem vladi, odjelu za unut. poslove dne 27. III. 1911. broj 18.539.     PDF    TXT 307
 
Različite vijesti :
     
Zakladi za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. — „Zakladi na uspomenu nadšumara Vladoja pl. Köröskenyi-a«. — Stanje zajedničke mirovinske zaklade činovnika imovnih općina bivše hrv.-slav, vojne Krajine koncem godine 1910. — Ug. zem. šumarsko društvo.     PDF    TXT 310
Upiti i odgovori.     PDF    TXT 315

                UNDER CONSTRUCTION