broj: 7-8/1910        pdf (13,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Napisao nadšumar Jovan Matić
Posljedice hrastove medljike (Eichenmehltau).     PDF    TXT 241
Piše šum. nadzor. Dojković
Promaknuće po službenoj dobi.     PDF    TXT 244
Koji su uzroci izčezavanju domaćih šumara u privatnim službama i kako da se tomu predusretne?     PDF    TXT 255
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Premještenja.     PDF    TXT 281
 
Iz upravne prakse:
     
Privatno pravni sporovi izmedju zemljištne zajednice i trećih osoba, (neovlaštenika), dakle sporovi izmedju dvih ili više zemljištnih zajednica, spadaju pod nadležnost sudbenu, a ne pod nadležnost upravni oblasti. — Postupak kada zemljištna zajednica traži, da joj se povrate nekretnine, usurpirane po ovlaštenicima. — Uvrštenje grčko-katoličkog dušobrižničtva u pravoužitni katastar krajiške imovne općine.     PDF    TXT 281
 
Različite viesti:
     
Državni ispit osposobljujući za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva. — Izkaz uplaćene članarine I. razreda, upisnine, pretplatnine te podupirajućih prinosa, u razdobja od 1. svibnja do 30. lipnja 1910. — Prolomi oblaka. — Zaključni račun hrv.-slav. šumar, društva i Köröskenijeve pripomoćne zaklade koncem godine 1909. — Nacrt proračuna za godinu 1911., predložen XXXIV. redovitoj glavnoj skupštini društva. — Skupština „Društva gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije". — Ciklon u šumi gradiške imovne općine. — Geodetske vježbe. — Prvi apsolventi geodetskoga tečaja u Zagrebu. — Unovčenje drvarinske pripadnosti žitelja grada Broda n./S.     PDF    TXT 284
Knjižnica hrv.-slav. šumarskog društva u Zagrebu sa pravilnikom.     PDF    TXT 292

                UNDER CONSTRUCTION