broj: 7-8/1885        pdf (12,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Objava     PDF    TXT 289
Izvješće družtvenoga tajnika na ime upravljajućega odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva za IX. glavnu skupštinu o družtvenom djelovanju godine 1885.     PDF    TXT 289
Piše G. Pausa, nadšumar
Jedna o novčanoj vriednosti šumske paše.     PDF    TXT 297
Izvješćuje kr. šumar J. Zezulka.
O šumskih prodaja u obće, a napose o prodaja sa naknadnom premjerbom.     PDF    TXT 304
Reorganizacija državnog šumarstva u Hrvatskoj.     PDF    TXT 318
Razpravlja Tomo Bogoević, protustavnik.
K pitanju oskudice drva i pošumljenja šumskih plešina, po šuma imovnih obćina.     PDF    TXT 324
Izvješćuje Gjuro Beyer, umir. nadšumar
Haranje gubara po šuma okolišja sisačkoga.     PDF    TXT 325
Jedna o t. z. šumarskih vještacih u poslovih parbenih.     PDF    TXT 327
K upoznanju šumarstva u Srbiji.     PDF    TXT 329
 
Različite viesti :
     
† Knez Maximilijan Thurn i Taxis. — Družtvene viesti. — O lovu Njegove visosti carevića kraljevića Rudolfa u Obedskoj bari. — Lugar ustrieljen od zvierokradica. — Stanje mirovinske zaklade lugara prve banske imovne obćine. — Natječaji. — K statistiki lova u Hrvatskoj. — K šumarskoj statistiki Hrvatske. — K statistiki šuma područja kr. podžupanije zlatarske. — K statistiki šumskih prekršaja. — K statistiki šumarstva Njemačke. — Potrošba kamenog ugljevja u gradu Zagrebu. — K produkciji šiške u god. 1884. — K pošumljenju goljetih u području kr. podžupanije karlovačke. — Šumski požari (III). — Vriedan primjer. — K statistiki lova u Hrvatskoj. — Tko ima hajkom upravljati? — Srnjak vilenjak. — Gojenje gnjetlova u Hrvatskoj. — Nadjevanje ptica i zvjeradi. — Kako se proračunava težina zeca. — Svietleće drvo. — Slika šumarskog ravnatelja g. A. Danhelovskog. — Liek proti biesnoći. — Kako ćemo se riešiti mrmka (Grylotalpa vulgaris) ? — Znanstveno iztraživanje Krasa. — Tvornica tanina u Županji i haračenje šuma. — Poljoprivredni riečnik. — Sadanje stanje kulture vrba u Njemačkoj. — Visoko gniezdeće race. — Dobivanje sladora iz javora. — Okružnica. — Predlozi Dragutina Hirca o ošumljenju bakarske okolice. — Šumarska knjižnica na Hradčinu (Strahovu) u Pragu. — Deset novinarskih zapovjedih. — Sa visoke škole za zemljotežtvo u Beču. — Šumarski koledar za srpanj. — Koledar za kolovoz. — † Umro. — Imenovanja.     PDF    TXT 335
Dopisnica uredničtva. — Nadalje pristupio u društvo. — Članom društvene pripomoćne zaklade. — Potvrda. — Stanje društvene blagajne.     PDF    TXT 351

                UNDER CONSTRUCTION