broj: 6/1939        pdf (11,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMARSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. A. Perušić
Oko kreiranja Ličke imovne općine.     PDF    TXT 269
Dr. J. Zubović
Šumsko privredno poduzeće. Pojam, oblici, svrha i uređenje.     PDF    TXT 290
 
RAZNO.
     
Ing. E. Bosanac
Računala za praksu.     PDF    TXT 294
 
DENDROMETRIJA. UREĐIVANJE ŠUMA. RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Dr. A. Levaković
Metode ubrzanog izračunavanja parametara za neke novije funkcije rastenja.     PDF    TXT 299
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA.
     
Ing. S. Baranac
Prva propagandna vožnja motornih vozila s upotrebom domaćih goriva u našoj zemlji.(ćir.)     PDF    TXT 312
 
UREĐIVANJE BUJICA.
     
Ing. D. Afanasijev
Uređivanje bujica.     PDF    TXT 312
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA.
     
Dr. S. Filipović
Šmuke, vozilo za drvo.     PDF    TXT 318
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINA.
     
Četvrta odborova seja Ljubljanske podružnice Jug. gozd. združenja     PDF    TXT 320
 
Ine vijesti:
     
Ante Premužić
Novi doktor šumarstva: Ing. M. Anić.     PDF    TXT 321
 
OBAVIJESTI, ISKAZI, POZIVI.
     
Dnevni red redovne godišnje skupštine Skopske podružnice J. Š. U.     PDF    TXT 322
Dnevni red redovne godišnje skupštine Skopske podružnice J. Š. U.     PDF    TXT 322
Dnevni red redovne godišnje skupštine Skopske podružnice J. Š. U.     PDF    TXT 322
 
ISPITI. NASTAVA.
     
Članovi Komisije za polaganje drž. stručnog ispita činovničkih pripravnika sa nepotpunom srednjoškolskom spremom za administrativno-kancelarijsku službu u šumarskoj struci     PDF    TXT 323
 
ZAKLADE.
     
Bilanca Zaklade za uzgoj djece šum. činovnika za g. 1937/38     PDF    TXT 323
Bilanca Zaklade za uzgoj "šumsko-čuvarskog osoblja za 1937/38     PDF    TXT 324
Bilanca Mirovinske zaklade činovnika krajiških imov, općina za 1937/38 g.     PDF    TXT 324
 
LIČNE VIJESTI. Nekrolozi.
     
† Josip Lenarčić.     PDF    TXT 325
† Josip Lenarčić.     PDF    TXT 325
 
Ine vijesti:
     
Promocija na doktorat šumarstva     PDF    TXT 325
 
LITERATURA b) Strana:
     
Dr. A. Ugrenović
Dr. V. Dieterich: Forstliche Betriebswirtschaftslehre. Berlin 1939.     PDF    TXT 328
 
LITERATURA a) domaća:
     
Glasnik za šumske pokuse, knj. 6     PDF    TXT 330
 
LITERATURA b) Strana:
     
Dr. I. Sula: Dreveny rodinny dum     PDF    TXT 330

                UNDER CONSTRUCTION