broj: 6/1938        pdf (10,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. DENDROGEOGRAFIJA.
     
Ing. A. Ružić
Rasadnik Jugoslovenskog šumarskog udruženja u Mariboru.(ćir.)     PDF    TXT 301
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. TRGOVINA DRVOM.
     
Dr. V. Koudelka
Novi načini iskorišćavanja drveta kemijskim i biokemijskim putem.     PDF    TXT 305
 
LOVSTVO.
     
Ing. Z. Turkalj
O specifičnim odlikama, težini i jačini naše divljači.     PDF    TXT 312
Ing. V. Koprivnik
Berlinska međunarodna lovačka izložba.     PDF    TXT 317
 
UZGAJANJE I, PODIZANJE ŠUMA. DENDROLOGIJA I DENDROGEOGRAFIJA.
     
Dr. S. Gojtan
Hrast plutnjak ili surva. Predlog za njegovu kultivaciju na našoj jadranskoj obali.     PDF    TXT 321
Dr. A. Petračić
Opaska na gornji članak.     PDF    TXT 323
 
ŠUMARSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA ŠUMARSTVA. ADMINISTRACIJA.
     
X.
Čuvanje šuma u svjetlu naše administracije.     PDF    TXT 324
Propagandni letak Primorske banovine     PDF    TXT 327
 
LITERATURA: b) Strana
     
Ing. M. Anić
Werner Lüdi: Beitrag zur regionalen Vegetationsgliederung der Appeninenhalbinsel, Bern 1935.     PDF    TXT 328
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINE.
     
c) Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 15. V. 1938. u Beogradu.     PDF    TXT 332
 
OBAVIJESTI. ISKAZI. POZIVI.
     
Bespravna upotreba titule »Ing.« šumarstva     PDF    TXT 341
 
RAZNO.
     
Oglas da se mogu dobiti knjige: Dr. Balen - Dr. Sagadin: Zakon o šumama; Ing. Borošić: Zbirke šumskih zakona i propisa III; Dr. Balen: »Josip Kozarac«.     PDF    TXT 343
Oglas da se mogu dobiti knjige: Dr. Balen - Dr. Sagadin: Zakon o šumama; Ing. Borošić: Zbirke šumskih zakona i propisa III; Dr. Balen: »Josip Kozarac«.     PDF    TXT 343
 
OBAVIJESTI. ISKAZI. POZIVI.
     
Potpora Savske banovine J. Š. U. u iznosu od 10.000 Din.     PDF    TXT 343
 
LIČNE VIJESTI. Nekrolozi.
     
† Manojlo Divjak     PDF    TXT 344
† Matija Kopić     PDF    TXT 344
† Albert Crepić     PDF    TXT 344

                UNDER CONSTRUCTION