broj: 6/1933        pdf (13,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA. BILJNA GEOGRAFIJA. TIPOLOGIJA.
     
T. Španović
Slanice i uzgoj šuma na njima.     PDF    TXT 357
 
DENDROMETRIJA I TEORIJA POGREŠAKA.
     
Prof. Aleksije Šenšin
O premeru sastojina i metodama slobodno biranih prestavnika.     PDF    TXT 377
 
DENDROMETRIJA.
     
Ljubivoj Maletić, Prof. Aleksije I. Šenšin
Premer šumskih sastojina pomoću slobodno izabranih prestavnika.     PDF    TXT 393
 
LITERATURA. b) Strana.
     
Mil. Manojlović
Brošura Prof. H. Perrina: Impressions Forestieres de Yougoslavie     PDF    TXT 401
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
A. P
Drag. D. Veseli: Katekizam o lovstvu i ribarstvu.     PDF    TXT 405
Šematizam i status osoblja u resoru Ministarstva šuma i rudnika     PDF    TXT 407
 
LITERATURA. b) Strana.
     
Revista Padurilor 1932. (1-12)     PDF    TXT 408
Revue des Eaux et Forets 1932 (6-12)     PDF    TXT 410
Centralblatt für das gesamte Forstwesen 1932 (11)     PDF    TXT 411
Gorski pregled 1931 (9-12)     PDF    TXT 411
Lesnicka Prace 1932 (8-12)     PDF    TXT 411
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 1932 (11-12) 1933 (1)     PDF    TXT 412
Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen 1932 (11)     PDF    TXT 412
Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 1932 (8-12)     PDF    TXT 412
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Zapisnik III redovne glavne skupštine Podružnice J. Š. U. u Beogradu održane 23. IV. 1933. u Zemunu     PDF    TXT 413
 
LIČNE VIJESTI.
     
D. Hradil
† Emil Tordonyi     PDF    TXT 417

                UNDER CONSTRUCTION