broj: 6/1911        pdf (5,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše M. Marinović, Maramarossziget (Nastaviti će se)
Šumski pokusi u Ugarskoj.     PDF    TXT 226
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja     PDF    TXT 234
 
Društvene vijesti :
     
Kao novi članovi I. r. pristupili su hrv.-slav, šumar, društvu.     PDF    TXT 234
 
Zakoni i naredbe:
     
Naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 27. siečnja 1911. br. 61 615 ex 1910. o tamanjenju gusjenica u šumama. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove u Zagrebu od 9. svibnja 1911, broj 19.514, glede pojednostavnjenja postupka kod izdanja dozvola za palenje vapnenica.     PDF    TXT 234
 
Različite vijesti :
     
Zagrebačka šumarska akademija i državna šumska uprava u Hrvatskoj pred zajedničkim hrv.-ugar. saborom. — Iz društva gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije. — Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnine, zatim podupirajućih prinosa, te pretplatnine za Šumarski list u razdobju od l siečnja do 15. svibnja 1911.     PDF    TXT 236
Zagrebačka šumarska akademija i državna šumska uprava u Hrvatskoj pred zajedničkim hrv.-ugar. saborom. — Iz društva gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije. — Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnine, zatim podupirajućih prinosa, te pretplatnine za Šumarski list u razdobju od l siečnja do 15. svibnja 1911.     PDF    TXT 236

                UNDER CONSTRUCTION