broj: 6/1908        pdf (9,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Gospodarstvena osnova za šumu sl. i kr. glavnoga grada Zagreba, sastavljena na temelju naredbe kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 23. travnja 1903. broj 23152. Izradio Rudolfo Erny, kr. kot, šumar     PDF    TXT 201
 
Družtvene viesti:
     
Zaključni račun prihoda i razhoda družtva za g. 1907. — Nacrt družtvenog proračuna za g. 1908. — Ponovni poziv i program za ovogodišnju glavnu skupštinu društva. — Viesti družtvene uprave. — Umrli članovi.     PDF    TXT 244
 
Različite viesti :
     
Sa zagrebačke šumarske akademije.     PDF    TXT 251

                UNDER CONSTRUCTION