broj: 6/1904        pdf (10,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše Vaso Vučković.
Izvadak iz francuskog šumarskog zakona, koji se ponajviše tiče šumsko-policajnih odredaba.     PDF    TXT 336
Piše Vac
Klub šumarah u Ogulinu.     PDF    TXT 339
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Premještenja.     PDF    TXT 342
 
Družtvene viesti :
     
Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv. slav. šum. družtva obdržavane dne 30. siečnja 1904. — Sjednica upravnoga odbora hrv.-slav. šumar. družtva.     PDF    TXT 343
 
Različite viesti :
     
Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Antibluin. — Vješti iz kr. šumarske akademije zagrebačke. — Šumski požari. — O zaključnom izpitu u lugarskom tečaju u Topuskom. — Sibirija. — Djelomično preustrojstvo našeg šumarskoga državnoga izpita. — Pokret medju zemalj. šumarskim činovnicima za poboljšanje položaja i beriva. — Izkaz o uplaćenoj članarini.     PDF    TXT 354

                UNDER CONSTRUCTION