broj: 6/1902        pdf (11,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše Dr. A. Goglia
Iznošenje šumskih proizvoda preko tudjeg zemljišta (§§. 24., 25. i 26. šum. zakona).     PDF    TXT 313
Piše Josip Sacher, vlastel. nadšumar
K procjeni vriednosti hrastovih sječina.     PDF    TXT 324
Priobćuje vlastelinski nadšumar Stjepan pl. Hankonyi
K poznavanju sječivih hrastovih šuma slavonske Podravine.     PDF    TXT 331
Piše J. M.
Kako smo mogli nadoknaditi izgubljeni prihod od šiške ?     PDF    TXT 343
Dva odgovora nadšumara J. Metlaša.     PDF    TXT 347
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — † Ivan Adamek. — † Vjeceslav Turković.     PDF    TXT 383
 
Različite viesti:
     
Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke. — † Adolf Danhelovsky. — Osnova zakona o preustrojstvu križevačkoga učilišta. — O načinu kojim se uredjuju šume u Ugarskoj. — f Petar Baraga. — Obskrba djece naših šumarskih činovnika. — Ubijen medvjed. — Porez i štete od miševa. — Regeneracija naših vinograda. — Najveća visoka peć na svietu. — Pedesetgodišnjica moravsko-šlezkog šumarskoga učilišta. — Austrijski šumarski kongres. — Država kupuje šume u Ugarskoj. — Pošumljenje na Krasu u Kranjskoj. - Škodljivost dima i plinova šumama.     PDF    TXT 385
Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke. — † Adolf Danhelovsky. — Osnova zakona o preustrojstvu križevačkoga učilišta. — O načinu kojim se uredjuju šume u Ugarskoj. — f Petar Baraga. — Obskrba djece naših šumarskih činovnika. — Ubijen medvjed. — Porez i štete od miševa. — Regeneracija naših vinograda. — Najveća visoka peć na svietu. — Pedesetgodišnjica moravsko-šlezkog šumarskoga učilišta. — Austrijski šumarski kongres. — Država kupuje šume u Ugarskoj. — Pošumljenje na Krasu u Kranjskoj. - Škodljivost dima i plinova šumama.     PDF    TXT 385

                UNDER CONSTRUCTION