broj: 6/1901        pdf (7,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Napisao S. Milutinović
Postanak i napredovanje šumsko-poljskog gospodarstva, naposeb kod imovne obćine petrovaradinske.     PDF    TXT 281
Piše F. Ž. K.
Napredak radnja oko sustavnog pošumljivanja kraških goljeti u Kranjskoj.     PDF    TXT 287
Piše J. M.
Putne pristojbe činovnika imovnih obćina XI. dnevnog razreda, službujućih na šumarijama.     PDF    TXT 303
Piše Š. Š. Belamarić, kr. kot. šumar
Pajasen (Ailanthus Glandulosa. Götterbaum).     PDF    TXT 310
Piše Š. S. B.
Šumarski vježbenici.     PDF    TXT 313
 
Osobne viesti :
     
Imenovanja.     PDF    TXT 316
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 317
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 318
 
Različite viesti :
     
O lovačkom kongresu (Jagdtag) u Beču. — Velike geodetske vježbe slušača kr. šumarske akademije zagrebačke. — Naučnom putovanju slušača kr. ug. šumarske akademije šćavničke — Stručni sastanci i razprave šumara imov. obćine ogulinske. — Ovogodišnja šumarska ekskurzija slušača kr. šumarske akademije zagrebačke. — O pomlađjivanju hrasta u češkoj. — O osjeguranju mirovine privatnim činovnicima u Austriji. — Da li je Sibirija vrlo šumovita ili ne. — Zašto lišće na jesen pocrveni. — Dosudjene, uplaćene i po šumarijama kod brodske imovne obćine prijavljene šumske štete tečajem godine 1900.     PDF    TXT 319
 
Iskazi
     
Izkaz uplaćenih iznosa u blagajnu hrv.-slav. šumarskog družtva u mjesecu ožujku 1901.     PDF    TXT 325
Izkaz u blagajnu hrv.-slav. šumarskog družtva uplaćenih članarina mjeseca travnja 1901.     PDF    TXT 326
 
Oglas i natječaj.
     
Oglas i natječaj.     PDF    TXT 327

                UNDER CONSTRUCTION