broj: 6/1900        pdf (7,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše F. Ž. K.
Kr. državna šumarska akademija u Šćavnici.     PDF    TXT 331
Piše Milutin Urbani, kemičar
O pripravljanju svile iz drvne staničevine.     PDF    TXT 345
Piše Vaclav Fuksa
Šumarstvo i naravoslovne znanosti.     PDF    TXT 348
Piše dr. Aug. Langhoffer
Primjetbe o gubaru (Ocneria dispar)     PDF    TXT 352
Piše F. Ivić
Šumske štete kod brodske imovne obćine.     PDF    TXT 361
Odlomak iz predavanja I. Partaša, profesora u kr. šumarskoj akademiji zagrebačkoj o „Uzgoju šuma"
O naturaliziciji stranih vrsti šumskoga drveća.     PDF    TXT 364
 
Osobne viesti :
     
Imenovanja i premještenja. — † Makso Prokić.     PDF    TXT 369
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Naredba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 8. svibnja 1900. br. 32278. upravljena na sve kr. žup. oblasti, kojom se zabranjuje odašiljanje mješovitih povjerenstva u šume obćina i zemlj. zajednica u svrhu obilježenja i procjene prodaji namienjenih stabala i odredjuje jeftiniji postupak u tu svrhu.     PDF    TXT 370
 
Različite viesti i sitnice :
     
Hrvatsko šumarstvo na izložbi u Parizu. — Izlet u Bosnu. — Pitanje o gradnji željeznice u bivšoj banskoj Krajini. — Tuberkuloza kod pasa. — Novo rudarsko poduzeće. — Skrižaljke za kubiciranje šupljih, gnjilih i okresanih stabala. Dva jubileja. — Toplomjer po P. Mareschu i H. Kappelleru u svrhu obrane od mraza.     PDF    TXT 374

                UNDER CONSTRUCTION