broj: 6/1895        pdf (9,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Piše V. R—č—
Riedka hrvatska knjiga šumarica od godine 1849.     PDF    TXT 221
Piše P. Agjić.
Osvrt na članak o umjetnom pomladjivanju šuma kod prve banske imovne obćine.     PDF    TXT 225
Herausgegeben vom k. k. Ackerbau-Ministerium
„Die Wildbachverbauung" in den Jahren 1893—1894.     PDF    TXT 228
Piše D. K-s.
Nješto iz nauke o prirastu     PDF    TXT 231
Naputak, koji se izdaje na temelju zaključka konferencialne sjednice, obdržavane dne 17. i 18. ožujka 1895. glede priredbe i sakupljivanja predmeta, koje će izložiti na zemaljskoj izložbi kraljevine Ugarske godine 1896. u Budimpešti imovne obćine bivše vojne krajine.     PDF    TXT 249
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 254
 
Lovstvo:
     
Lovačke crtice iz Kapele     PDF    TXT 255
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Sa drvarskog tržišta:     PDF    TXT 259
 
Različite viesti:
     
Uspjeh izpita za samostalno vodjenje šumskoga gospodarenja. — Prvi strukovni okružni šumari u Srbiji. — Zaštitne boje i oponos u životinjstvu.     PDF    TXT 260
 
Sitnice:
     
Prvo gulenje plute (šugora) u francezkih šumah plutača. — Upliv oduzimanja terpentina na smolovito drveće. — Biljke i drveće u narodnom gatanju glede rodnosti godine. — Phellodendron amurense ili japanski plutak. — Crna boja ebenovine može se oponašati     PDF    TXT 266
Natječaj — Oglas.     PDF    TXT 267
Prodaja jelovih i bukovih stabala:.     PDF    TXT 268
Molba na bivše slušatelje i pitomce kr. gospodarskog šumarskog učilišta i ratarnice u Križevcih.     PDF    TXT 268

                UNDER CONSTRUCTION