broj: 6/1893        pdf (9,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Sitnice:
     
Meteorologijski opservatorij u Zagrebu.     PDF    TXT 217
 
Članci
     
Program XVII. glavne skupštine hrv.-slav. šumar. družtva     PDF    TXT 217
Quercus pedunculata croatica     PDF    TXT 219
Quercus pedunculata croatica     PDF    TXT 219
Piše Josip Ettinger.
Razmatranja o dobi šumskog drveća u raznih periodah njegovoga žirovanja.     pdf    TXT 227
Pauk. Prirodopisna crtica     PDF    TXT 230
Pismo iz stubičkog kotara     PDF    TXT 235
 
Osobne viesti:
     
Umro.     PDF    TXT 238
 
Različite viesti:
     
Šumarska akademija u Križevcih. — Razdioba kamata od šumskih glavnica.     PDF    TXT 239
 
Lovstvo:
     
Količina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je plaćena novčana nagrada.     PDF    TXT 243
 
Sitnice:
     
Državni izpit za samostalno vodjenje šum. gospodarenja. — Napadaj šumskih štetočinitelja na lugare u Modrušah. — Nadlugar kažnjen radi primanja mita i zloporabe uredovne vlasti. — Šumski požari u šumah imovne obćine ogulinske. — Civilizacija životinja. — Potvrda.     PDF    TXT 243
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 248
Izkaz članova Hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva godine 1893. i doba njihova članovanja.     PDF    TXT 249
Dodatak k programu XVII. ovogodišnje glavne skupštine hrv.-slav. šumar. družtva     PDF    TXT 265

                UNDER CONSTRUCTION