broj: 6/1892        pdf (10,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Piše Milan D. Obradović-Ličanin, kr. srp. minist. činovnik
Koji je uzrok kolanju vode i penjanju mezgre u transpirajućih (izhlapljujućih) bilina?     PDF    TXT 241
Piše Josip Ettinger, kr. katastr. šumar. nadzornik u miru
VI. Zemljarinski katastar.     PDF    TXT 250
Pismo iz Banovine.     PDF    TXT 272
Kako se može dobiti vjeran otisak odreska njekog stabla?     PDF    TXT 274
 
Družtvene viesti:
     
Upravni odbor hrvatsko-slavonskog šumarskoga družtva držao je odborsku sjednicu     PDF    TXT 277
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica kralj. zemaljske vlade. — Način utjerivanja odšteta, dopitanih po sudovih imovnim obćinam i kr. šumskom eraru sbog kradja. — Izborno pravo činovnika imovnih obćina     PDF    TXT 277
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 279
 
Sitnice:
     
Natječaj. — Lugarski izpit. — Viši državni izpiti. — Odlikovanje. — Hrvatski šumari kao ribogoji. — Izvanredna zaslužba za naše šumare. — Šumski kvar kod I. banske imovne obćine. — Stanje mirovinske zaklade lugara I. banske imovne obćine. — Stanje šuma na čitavoj zemlji. — Učuvanje (konserviranje) ptičjih mješina. — Ljuštenje Platana. — Stanje lugarske imovinske zaklade otočke imovne obćine koncem godine 1891. — Živica od bekve. — Kritika o Bedö-ovom procjenbenom načinu prema komorskom procjenbenom načinu. — Odgovor na njeke primjetbe u članku „Lovske prilike u vlastelinstu Kutjevo. — Jablan (Populos piramidalis) ženskoga spola. — Trovanje lisica. — Tamanenje hrušteva. — Jelin ušenac. Lov na šljuke.     PDF    TXT 279
Natječaj. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 288

                UNDER CONSTRUCTION