broj: 6/1887        pdf (9,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Piše Vinko Benak
Važnost mješovitih šuma.     PDF    TXT 233
Piše M. V.
Šumski odnošaji u britansko-indijskih šumah.     PDF    TXT 244
Piše A. Borošić
Prirastnjak.     PDF    TXT 255
Piše B—ć
O važnosti industrije po šumsku privriedu.     PDF    TXT 257
Piše G. Pausa.
Meteroložka opažanja pogledom na šumsko gospodarstvo.     PDF    TXT 261
 
Družtvene viesti:
     
Novi utemeljiteljni član šumarskoga družtva.     PDF    TXT 272
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Pravo drvarije u obćinskoj šumi jest i poslije provedene segregacije realno pravo, koje pripada svakdanjemu vlastniku urbar. selišta.     PDF    TXT 272
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umrli su.     PDF    TXT 274
 
Sitnice:
     
Opet jedna žrtva svoje službene dužnosti. — Ustrojstvo lugarskog i pomodnog osoblja kod državne šumske uprave u Hrvatskoj i Slavoniji. — Izrabljivanje šuma u vlastelinstvu Daruvar, Sirač i Uljanik. — Pohrana lesa. — Prvenac (Waldmeister) kao šumski nuzužitak. — Učuvanje kolaca. — Starost drveća. — Skromna molba za postignuće mjesta u nižjoj šumskoj ili gospodarstvenoj službi. — Usušenje drva. — Konserviranje drva. — Poraba treseta u Rusiji. — Hmelj. — Krajiška investicionalna zaklada. — Službeni glasovi o kanadskih šumah.     PDF    TXT 274
Novom godinom pristupili družtvu. — Izpravak tiskarske pogrieške. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 280

                UNDER CONSTRUCTION