broj: 6/1885        pdf (10,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Ubaviest i poziv.     PDF    TXT 239
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Adolfo Danhelovsky.     PDF    TXT 241
K pitanju naobrazbe pomoćnog i čuvarskog osoblja.     PDF    TXT 245
Piše kot. šumar E. Slapničar
Osvrt na tehničku uporabu bukovih šuma i proizvadjanje bukovih dužica.     PDF    TXT 249
K pitanju zakona o uredjenju ribarstva     PDF    TXT 256
Šumarstvo u Bugarskoj.     PDF    TXT 259
Saobćuje Blaž Vinčetić, lugar
Nješta o tamanenju gubara.     PDF    TXT 262
Izvješćuje Drag. Hlava, profesor šumarstva
Poučno putovanje slušatelja šumara tečajem svibnja 1884. u Korušku i Istru.     PDF    TXT 264
 
Različite viesti.
     
U oči ovogodišnje glavne skupštine. — Odborska sjednica upravljajućeg odbora. — K organizaciji šumarstva u Hrvatskoj. — Iz Križevaca. — Carević kraljević Rudolf na lovu u Hrvatskoj. — Knjižtvo. — Šumske prodaje (VI). — Promet s francezkimi dužicami. — Šumski požari (II). — Opažanja. — Lovačke crtice iz brodskog okružja. — Lov na šljuke u proljeću o. g. u području kr. podžupanijah zlatarske i karlovačke. — Sretan lovac. — Dabar u Bosni. — Kako ćeš se dobaviti valjana lovačka psa. — Velik skok. — Grabežljiva zvjerad u šumah vlastelinstva kutjevačkoga. — Šumarska izložba u Moskvi. — Šumski naputak od g. 1650. — Nješto o šumarskih ekskurzijah. — Reambulacija šumskih medja. — Jedna o žutom liepku (Loranthus europeus). — Šumarska učilišta Austro-Ungarije. Zagrebačko lovačko družtvo. — Visoka škola za šumarstvo u Švedskoj. — K naobrazbi šumarskog osoblja u Rusiji. — Poziv. — Šumarski koledar za lipanj. — Osobne viesti. — Natječaj. — † Umrli     PDF    TXT 277
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 288
Nadalje pristupili u društvo.     PDF    TXT 288

                UNDER CONSTRUCTION