broj: 6/1884        pdf (11,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
F. X. K.
Na raskršću.     PDF    TXT 287
Piše M. Radošević šumarnik
Plodomjer     PDF    TXT 288
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Važnost nauke o čistom prihodu po šumsko gospodarstvo.     PDF    TXT 292
Izvješćuje Stjepan Frkić
O uzrocih i posljedica nestajanja hrastika u obsegu slunjske imovne obćine.     pdf    TXT 295
Hajka.     PDF    TXT 300
Piše jedan bivši c. kr. šumar vojne krajine
Kako sam nastupio šumarsku praksu.     PDF    TXT 303
Po Thümenu saobćuje J. Šugh.
O njekih po šume štetnih gribovih.     PDF    TXT 312
VIII. Glavna skupština hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva, obdržana u Zagrebu dne 26. listopada 1884.     PDF    TXT 316
K nauci o prirastu i prirastnom postotku.     PDF    TXT 321
O potreboći vode šumskog drvlja.     PDF    TXT 323
 
Različite viesti.
     
Sjednica upravljajućeg odbora. — Liep primjer. — Natječaj. Višji šumarski državni izpiti u Zagrebu. — Šumske prodaje. — Hrvatski šumarski koledar za g. 1885. — Izvješće o kr. gosp. i šumarskom učilištu u Križevcih, — Najveći sistematični popis hrvatskih knjiga. — Križevački šumarski zavod. — Hrvati na kr. ugarskoj šumarskoj akademiji u Schemnicu. — Hajka i riedka lovina. — Duhan. — Poziv hrvatskim šumarom i lovcem. — Magjarski glas o naših državnih šumah. — K izložbi u Budapešti. — Stogodišnjica. — Orijaški hrast. — Ogroman kostanj. Redki pojav. — Za lovce i šumare. — Glavna skupština magjarskoga šumarskoga družtva. — Starost drveća. — Gadna zloba. — O krasu. — Nova vrst privrede. — Štajersko šumarsko družtvo. — Nestajanje šuma u Americi. — Ribe umorene žegom sunca. — Pasja bolest. — Risovi u Sedmigradskoj. — K pošumljenju krasa u Kranjskoj. — Nahlada. — Novi stroj za kockovanje. — Osobita promocija. — Sa visoke škole za zemljotežtvo u Beču. — Umrli. — Imenovanja. — Stanje družtvene blagajne. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 331

                UNDER CONSTRUCTION