broj: 6/1883        pdf (8,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Uredničtvo članovom šumarskoga družtva     PDF    TXT 265
Pripomoćna zaklada hrvatsko-slavonskog šumarskog društva, utemeljena po VII. glavnoj skupštini god. 1883.     PDF    TXT 267
Izleti VII. glavne skupštine hrv.-slav. šum. društva u Jasenak i Lokve     PDF    TXT 271
???
Lovno pravo u Bosni i Hercegovini.     PDF    TXT 273
Po nadšumaru G. Pauziu
Pougljivanje u banskoj Krajini.     PDF    TXT 275
???
Izvješće o poučnom putovanju sa slušatelji šumarstva na kr. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih u mjesecu svibnju g. 1883. po gornjoj Štajerskoj.     PDF    TXT 278
Piše D. Ilijić, kot. šumar.
Postotak odpadka kod izradbe drva.     PDF    TXT 288
???
Uredjenje rakolova u Hrvatskoj.     PDF    TXT 293
Zakon o utemeljenju zaklade za promicanje gospodarskih svrhah kraljevinah Hrvatske i Slavonije.     PDF    TXT 294
???
Šume obćinske i njihova uprava.     PDF    TXT 296
???
Omedjivanje obćinskih šumah.     PDF    TXT 301
Bilježeno po Josipu Ettingeru g. 1883.
Izkaz o cvatnji i dozrievanju plodi šumskog drveća i grmlja u okolici Zagreba.     PDF    TXT 303
 
Različite viesti
     
Sjednica upravlj. odbora i družtvene viesti. — Hajka na grabežljivu zvjerad. — Naredbe glede kratica za metričku mjeru. — Ustrieljen pri kradji drvah. — Dražbena prodaja državnih šumah u bivšoj Krajini. - Dražbena prodaja šumah krajiške investicijonalne zaklade Prodaja šumah brodske imovne obćine. — Nova učevna knjiga. — K lovu n Algiru — K statistiki lova u Njemačkoj. Ustrieljen medvjed. — Pustara saharska, posliedica haračenja šumah u Africi. — Starost orla. — Ministarska naredba za obranu koristne divljači i pticah. — Ubio 1000 srnacah. — Češko šumarsko družtvo. — Praktični šumarski kurs u Srbiji. — Počastna promocija. — Sredstvo proti biesnilu. — Rotterov dendrometer. -Lugarnica. — Lovne karte u Štajerskoj i Moravskoj. — Izvješće o kr. gospodarskom i šumarskom učilištu i ratarnici u Križevcih. — Šumarski državni izpiti. — Šumarski kalendar za g. 1884. — Šumske paljevine u Rusiji. — Rezbarstvo u Hrvatskoj. — Kulturno-tehnički kurs na visokoj školi za zemljotežtvo u Beču.     PDF    TXT 305
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 311
Stanje družtvene blagajne. — Potvrda o uplaćen ju društvenih prinosah     PDF    TXT 312

                UNDER CONSTRUCTION