broj: 6/1882        pdf (6,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
???
Osvrt na dojakošnji uspjeh radnjah katastera zemljarinskoga u bivšoj vojnoj Krajini.     PDF    TXT 327
Priobćuje kr. profesor J. Novaković
Kr. šumarsko-gospodarska škola u Požarevcu.     PDF    TXT 337
???
Šumarstvo u Ugarskoj     PDF    TXT 339
Piše c. kr. umirovlj. šumarnik A. Tomić
Na obranu k riešenju pitanja o čistom prihodu šuma.     PDF    TXT 344
 
Različite viesti
     
Šumarski državni izpiti. — Naša tisovina (die gemeine Eibe). — Natječaji u Dalmaciji. — Odlikovanja. — Naše šumarsko učilište. — Nova šumarska knjiga. — Osobita vrst drva za našumljivanje goljetih. — Izpražnjena mjesta i natječaji. — Stupovnosti čista prihoda šuma katastralnoga ravnateljstva osječkoga. — XXXIV. glavna skupština češkog šumarskog družtva. — Mala zbirka zakona. — Statistika šumarstva Austro-Ungarije. — Izvješće o upravi i gospodarenju kod druge banske imovne obćine. — Pošumljenje krša i naš autonomni budget. — Imenovanja. — Novi članovi hrv. šumar. družtva. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 348

                UNDER CONSTRUCTION