broj: 6/1881        pdf (9,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
piše Fran Kesterčanek
Zagorska šumarska skupština     PDF    TXT 261
govor g. nadšumara M. Zobundjije
Govor na V. glavnoj skupštini hrv. slav. šumarskog družtva     PDF    TXT 276
piše Gustav Pausa
Šumarsko-uzgojne crtice iz banskog okružja     PDF    TXT 283
???
Današnje stanje šumarstva u Bosni i Hercegovini     PDF    TXT 301
Po H. vitezu Guttenbergu
Kako ćemo u buduće na Krasu ?     PDF    TXT 305
piše M. Prokić
Koja k pitanju o uharnosti šuma     PDF    TXT 309
 
Različite viesti
     
Članovom hrv.-slav. šumarskog družtva. — Novi članovi družtva. — Novi šumarski kolendar. — Šumarski godišnjik 1882. — Šumski požari u Americi. — Sabiranje mravjih jaja kao šumski nuzužitak. — Eksport dužica. — Uniformu kr. ugarskog šumarskog osoblja. — Kultivacija pješčara. — Šumarske crtice iz Turske. — Lugarska škola u Gusswerku u Štajerskoj. — Predavanja na kr. šumarskom učilištu u Križevcih. — Narovoslovni atelier u Gospiću. — Molba. — Kranjsko - primorsko šumarsku družtvo. — Izpravak. — Gospodi kr. županijskim nadšumarom i kr. kot. povjerenikom procjene. — Umro. — Potvrda prijetka o uplaćenih prinosili od 1. srpnja do konca listopada 1881. — Svečanost u Gödöllu. — Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 311

                UNDER CONSTRUCTION